tax-shelter

Article

Tax shelter als alternatief voor voorafbetalingen?

Nieuwsbrief Actualiteiten, november 2018

Vanaf aanslagjaar 2019 is het noodzakelijk om voldoende voorafbetalingen te doen, wil men een belastingvermeerdering vermijden. Een investering in een tax shelter voor de audiovisuele sector of podiumkunsten kan een alternatief zijn voor de laatste voorafbetaling in december. Zorg echter dat u de berekening maakt, want de investering blijkt niet altijd rendabel te zijn.

Bij een tax shelter kiest de vennootschap ervoor een bedrag te investeren in de audiovisuele sector of in podiumkunsten. Wanneer alle voorwaarden daartoe voldaan zijn, zal de investering resulteren in een belastingvrijstelling. Tot aanslagjaar 2018 bedroeg de belastingvrijstelling 310 % van het investeringsbedrag. Bij een investering van 10.000 EUR in een tax shelter, genoot u dus een belastingvrijstelling van 31.000 EUR. Aan het basistarief van de vennootschapsbelasting van 33,99 % betekende dus een belastingbesparing van 10.536,90 EUR.

Als gevolg van de tariefdaling van de hervorming van de vennootschaps­belasting (naar een basistarief van 29,58 % in aanslag­jaar 2019) werden de fiscale incentives van een tax shelter investering aangepast opdat er een gelijkwaardig rendement bekomen zou worden. De belastingvrijstelling bedraagt in aanslagjaar 2019 voortaan 356 %. Deze vrijstelling geldt ongeacht het feit of de vennootschap wel of niet kan genieten van het verlaagde kmo-tarief voor vennootschapsbelasting (van 20,40 % op de eerste 100.000 EUR belastbare winst). Het toepasselijk tarief van de vennootschapsbelasting is echter cruciaal voor het rendement dat de tax shelter investering oplevert.

We illustreren dit met een voorbeeld:

  Normaal tarief VenB Kmo-tarief VenB
Tax shelter investering 10.000 10.000
Fiscale aftrek 35.600 35.600
Fiscaal voordeel (cf. tarief VenB) 10.530 7.262
Rente (hypothese 4,5 %)
450 450
Netto rente 317 358
Totaal (= fiscaal voordeel + netto rente)
10.847 7.620
Totale netto-opbrengst 847 -2.380
Rendement 8,47% -23,8%

Bovenstaand voorbeeld toont aan dat een vennootschap die geniet van het kmo-tarief voor vennootschapsbelasting een negatief rendement behaalt op haar tax shelter investering. Een investering van 10.000 EUR genereert immers slechts een belastingvoordeel van 7.262 EUR, naast een beperkte rente-opbrengst. Voor deze vennootschap is de tax shelter dan ook af te raden. Om een belastingverhoging wegens een tekort aan voorafbetalingen te milderen, kiest de vennootschap er dan beter voor om nog een voorafbetaling te doen in december 2018. Merk op dat een vierde voorafbetaling voor aanslagjaar 2019 slechts een belastingvoordeel kan opleveren van 4,50 % van de gedane voorafbetaling, daar waar het globaal vermeerderingspercentage voor aanslagjaar 2019 wel 6,75 % bedraagt. Een vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen kan dan ook niet meer vermeden worden in het laatste kwartaal, tenzij de vennootschap meer zou vooraf betalen dan de uiteindelijk verschuldigde vennootschapsbelasting.

Voorbeeld: stel dat de vennootschap haar verschuldigde belastingen voor aanslagjaar 2019 raamt op 100.000 EUR. Indien zij geen voorafbetalingen doet, zal een belastingvermeerdering van 6.750 EUR opgelegd worden en zal het uiteindelijk aanslagbiljet dus een te betalen belasting van 106.750 EUR tonen. Door nog een vierde voorafbetaling te doen van 100.000 EUR krijgt de vennootschap een belastingvoordeel van 4.500 EUR (= 100.000 x 4,5 %). Het aanslagbiljet zal wel nog een vermeerdering tonen van 2.350 EUR (6.750 – 4.500), hoewel de volledige vennootschapsbelasting werd voorafbetaald.

Conclusie

Een tax shelter investering kan voor een vennootschap een valabel alternatief zijn voor voorafbetalingen, en zelfs nog een mooi rendement opleveren. Veel hangt echter af van de belastingdruk die op de vennootschap weegt. Het nettorendement van een tax shelter investering kan zelfs negatief zijn. Het is dan ook ten stelligste aanbevolen om het belastingvoordeel te laten simuleren alvorens in te tekenen op een tax shelter investering. Grote vennootschappen daarentegen kunnen er goed aan doen een tax shelter investering te verkiezen boven een vierde voorafbetaling. Door de tax shelter investering kan de belastbare basis gedrukt worden en een verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen nog vermeden.

Gepubliceerd op 03/12/2018
Nele VanCaeneghem, nvancaeneghem@deloitte.com

Did you find this useful?