sociale-verkiezingen

Article

De telling voor de sociale verkiezingen 2020 is wellicht reeds gestart!

Nieuwsbrief Actualiteiten, november 2018

In mei 2020 vinden de volgende sociale verkiezingen plaats, waarbij werknemers zich kandidaat kunnen stellen voor de ondernemingsraad (indien gemiddeld +100 werknemers) en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) (indien gemiddeld +50 werknemers). Het aantal werknemers wordt niet per vennootschap geteld, maar per zogenaamde ‘technische bedrijfseenheid’.

Er werd een wetsvoorstel ingediend om de referentieperiode voor het tellen van het gemiddeld aantal werknemers met één kwartaal te verschuiven. Concreet zou de periode van 1 oktober 2018 (!) tot en met 30 september 2019 bepalend zijn. Deze verschuiving biedt de werkgever zekerheid of hij in december 2019 de procedure voor sociale verkiezingen al dan niet moet opstarten.

Uitzendkrachten worden ook meegeteld voor de berekening van de gemiddelde tewerkstelling, maar er wordt slechts naar één kwartaal gekeken voor de telling. Als een uitzendkracht het volledig referentiekwartaal in dienst is, dan wordt deze meteen gelijkgesteld met 1 FTE. In het wetsvoorstel wordt het referentiekwartaal voor hen verschoven naar 1 april tot en met 30 juni 2019. Dit kan belangrijk zijn voor ondernemingen die in de paasvakantie van plan zijn om beroep te doen op uitzendkrachten.

Let wel, het gaat voorlopig slechts om een wetsvoorstel, maar dit kan na adviezen en goedkeuringen leiden tot een definitieve wetswijzing met retroactieve impact.

Gepubliceerd op 03/12/2018
Anneleen Terryn, aterryn@deloitte.com

Did you find this useful?