actualiteiten-november-2019

Article

Accountancy Actualiteiten

Nieuwsbrief november 2019

In deze editie: Contract management anno 2020 | Fiscale nieuwigheden vanaf aanslagjaar 2021! | Nieuwe regels aandelenregister | Ook niet-voedingsmiddelen kunnen voortaan zonder btw worden geschonken | Nog snel een dividenduitkering in 2019? | Impact van het Vlaamse regeerakkoord op de erf- en schenkbelasting

Actualiteiten, november 2019

Contract management anno 2020
Op vandaag kennen veel ondernemingen een wildgroei aan contracten. Bij de opstart van uw onderneming waren slechts een beperkt aantal juridische documenten nodig.  Gaandeweg zijn uw contracten bijgeschaafd en in aantal toegenomen. Ondertussen wordt u ook geconfronteerd met een veranderend ondernemings- én juridisch landschap. Slaagt u er nog in om uw contracten up-to-date te houden? 

Fiscale nieuwigheden vanaf aanslagjaar 2021!
Met het jaareinde in zicht blikken we alvast vooruit op de derde en laatste fase van de hervorming vennootschapsbelasting, die vanaf aanslagjaar 2021 (verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 01/01/2020) in werking treedt. In dit en het volgend nummer lichten we enkele belangrijke nieuwigheden toe.

Nieuwe regels aandelenregister
Vanaf 1 januari 2020 wordt de informatie die u verplicht moet opnemen in het aandelenregister uitgebreid. Zo moet u voortaan ook de stemrechten, winstrechten en rechten in het vereffeningssaldo registeren.

Ook niet-voedingsmiddelen kunnen voortaan zonder btw worden geschonken
In principe is de btw-belastingplichtige btw verschuldigd over de goederen die hij schenkt wanneer hij oorspronkelijk de btw op de aankoop of productie van die goederen volledig of gedeeltelijk in aftrek heeft genomen. 

Nog snel een dividenduitkering in 2019?
Beschikt uw bvba over liquiditeiten en zou u deze graag als dividend willen uitkeren op korte termijn? Wacht dan niet langer en doe dit nog in 2019. Zo vermijdt u de toepassing van een dubbele uitkeringstest.

Impact van het Vlaamse regeerakkoord op de erf- en schenkbelasting
De nieuwe Vlaamse Regering heeft in haar regeerakkoord drie wijzigingen aangekondigd in de erf- en schenkbelasting: de afschaffing van het fiscale voordeel van een duo-legaat, de mogelijkheid om voordeliger te schenken aan een goede vriend en de verlenging van de verdachte periode in de erfbelasting.

Did you find this useful?