dividenduitkering-2019

Article

Nog snel een dividenduitkering in 2019?

Nieuwsbrief Actualiteiten, november 2019

Beschikt uw bvba over liquiditeiten en zou u deze graag als dividend willen uitkeren op korte termijn? Wacht dan niet langer en doe dit nog in 2019. Zo vermijdt u de toepassing van een dubbele uitkeringstest.

Vanaf 1 januari 2020 wordt een dubbele uitkeringstest immers verplicht alvorens uw bv(ba) een uitkering (zoals onder meer tantième of dividenduitkering) mag doen.
De reeds bestaande balanstest werd omgevormd tot een netto-actief test omdat het kapitaalbegrip voor een bv(ba) geschrapt wordt. Om deze test te doorstaan moet het netto-actief positief zijn vóór en ná de uitkering en mag het onbeschikbaar eigen vermogen niet uitgekeerd worden. Met het invoeren van de liquiditeitstest wordt voortaan ook naar de toekomst gekeken. Het bestuursorgaan moet daarbij beoordelen of de vennootschap minstens de volgende 12 maanden haar opeisbare schulden kan blijven voldoen, rekening houdend met zowel de voorzienbare gebeurtenissen op korte als middellange termijn.
Indien later zou blijken dat deze beoordeling onzorgvuldig werd uitgevoerd of als er toch een uitkering heeft plaatsgevonden bij negatieve resultaten op deze dubbele uitkeringstest kan het bestuursorgaan aansprakelijk gesteld worden. 
In voorkomend geval zal de tussenkomst van de commissaris bij de beide testen vereist zijn.
Vermijd deze administratieve verplichtingen door nog in 2019 een dividend uit te keren. Bespreek de mogelijkheden met uw accountant alvorens tot uitkering over te gaan.

 

Gepubliceerd op 20/11/2019
Tom Vandendungen, tvandendungen@deloitte.com

Did you find this useful?