fiscale-nieuwigheden-aanslagjaar-2021

Article

Fiscale nieuwigheden vanaf aanslagjaar 2021!

Nieuwsbrief Actualiteiten, november 2019

Met het jaareinde in zicht blikken we alvast vooruit op de derde en laatste fase van de hervorming vennootschapsbelasting, die vanaf aanslagjaar 2021 (verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 01/01/2020) in werking treedt. In dit en het volgend nummer lichten we enkele belangrijke nieuwigheden toe.

Mobilisatie van vrijgestelde reserves

In ruil voor een gunstig belastingtarief van 15 % kunnen vennootschappen tijdelijk belastbare opnames doen van bepaalde vrijgestelde reserves. Deze maatregel geldt enkel voor de aanslagjaren 2021 en 2022.

De vrijgestelde reserves die voor deze regeling in aanmerking komen, moeten verbonden zijn aan een belastbaar tijdperk dat afgesloten is vóór 1 januari 2017. Het gaat meer bepaald om de investeringsreserve, de vrijgestelde winsten van inschakelingsbedrijven en de 20 % die voor bepaalde gemaakte kosten bovenop de werkelijke gedane uitgaven werd aanvaard. We verwijzen hierbij onder meer naar de kosten met betrekking tot elektrische voertuigen of beveiliging.

Het tarief wordt gebracht op 10 % in de mate dat de vennootschap ten belope van de opname van de reserves investeringen doet in bepaalde afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa. Onder meer investeringen in personenauto’s komen hiervoor echter niet in aanmerking.

Gewijzigde autofiscaliteit

Tot en met aanslagjaar 2020 wordt de aftrekbaarheid van autokosten als volgt bepaald:

CO2-uitstoot   Aftrek
Diesel Benzine  
0 g 0 g 120 %
< 60 g < 60 g 100 %
61 g tot 105 g 61 g tot 105 g 90 %
106 g tot 115 g 106 g tot 125 g 80 %
116 g tot 145 g 126 g tot 155 g 75 %
146 g tot 170 g 156 g tot 180 g  70 %
171 g tot 195 g 181 g tot 205 g  60 %
> 195 g of geen gegevens beschikbaar  > 205 g of geen gegevens beschikbaar  50 %

 

Vanaf aanslagjaar 2021 zal de aftrekbaarheid van autokosten beperkt worden in functie van de volgende formule:
120 % - (0,5 x coëfficiënt x CO2-uitstoot in gram per kilometer), waarbij de coëfficiënt:

  • 1 is voor voertuigen met een dieselmotor;
  • 0,90 is voor voertuigen op aardgas < 12 fiscale PK;
  • 0,95 is voor voertuigen met een andere motor.
Een voorbeeld ter illustratie

Voor een dieselvoertuig met een CO2-uitstoot van 135 g/km zal de aftrekbaarheid van de autokosten dalen van 75 % naar 52,50 %. De aftrek op basis van de hierboven vermelde formule bedraagt minimum 50 % en maximum 100 %. Dit minimum wordt verder verlaagd tot 40 % voor auto’s met een CO2-uitstoot van meer dan 200 g/km.

Brandstofkosten waren voorheen aftrekbaar ten belope van 75 %. Vanaf aanslagjaar 2021 wordt de aftrekbaarheid van deze kosten ook op basis van dezelfde formule berekend. Financieringskosten daarentegen blijven wel voor 100 % aftrekbaar. Ook de aftrek ten belope van 120 % voor elektrische voertuigen wordt afgeschaft.

De zogenaamde valse hybride wagens* worden minder fiscaal aantrekkelijk. Deze zullen, zowel voor het bepalen van de aftrekbare kosten als voor het bepalen van het belastbare voordeel alle aard, behandeld worden zoals hun niet-hybride tegenhangers in functie van de CO2-uitstoot. Indien er geen overeenstemmend voertuig bestaat dat uitsluitend voorzien is van een motor die gebruik maakt van dezelfde brandstof, wordt de uitstootwaarde vermenigvuldigd met 2,5.

Een uitzondering hierop is voorzien voor hybride wagens die zijn aangekocht (datum van gedateerde en ondertekende bestelbon), geleased of gehuurd (datum afgesloten contract) vóór 01/01/2018. Deze blijven de vroegere (fiscaal meer gunstige) regeling volgen.

Het is duidelijk dat het de nodige administratieve inspanningen zal vergen van vennootschappen om deze nieuwe aftrekbeperkingen correct te verwerken in de boekhouding.

*Een valse hybride is een wagen die uitgerust is met een brandstofmotor en een elektrische batterij met beperkte energiecapaciteit (< 0,5 kWh per 100 kg van het wagengewicht) of een uitstoot van meer dan 50g CO2/km heeft. Deze informatie kan u terugvinden op het gelijkvormigheidsattestt.

 

Gepubliceerd op 20/11/2019
Birgit Rassaert, brassaert@deloitte.com

Did you find this useful?