impact-vlaamse-regeerakkoord

Article

Impact van het Vlaamse regeerakkoord

op de erf- en schenkbelasting

Nieuwsbrief Actualiteiten, november 2019

De nieuwe Vlaamse Regering heeft in haar regeerakkoord drie wijzigingen aangekondigd in de erf- en schenkbelasting: de afschaffing van het fiscale voordeel van een duo-legaat, de mogelijkheid om voordeliger te schenken aan een goede vriend en de verlenging van de verdachte periode in de erfbelasting.

Een duo-legaat is een testamentaire techniek waarbij een deel van de erfenis toekomt aan de erfgenamen en een ander deel aan een goed doel. Het goed doel heeft daarbij de verplichting om de erfbelasting te betalen. Dit is een win-winsituatie. Erfgenamen houden netto meer over dan dat zij de som rechtstreeks zouden ontvangen en een goed doel wordt ermee ondersteund. Deze techniek zou minder interessant worden gemaakt, maar zou gecompenseerd worden door een verlaging van de tarieven voor schenkingen aan goede doelen.

Daarnaast wil men de mogelijkheid creëren om een derde als ‘best friend’ aan te duiden, zodat deze kan genieten van het voordelige tarief in rechte lijn in plaats van de hoge tarieven in zijlijn. Dit voordeel zal wellicht worden beperkt tot een maximumbedrag van 12.500 EUR.

Daarnaast wil de nieuwe Vlaamse regering de niet-verplichte registratie van schenkingen op roerende goederen (bankgiften of schenkingen voor buitenlandse notaris) bevorderen. Bij niet-registratie van deze schenkingen is er geen schenkbelasting verschuldigd, maar bij een overlijden binnen de drie jaar moet men wel de duurdere erfbelasting betalen. Om mensen toch aan te zetten tot registratie zal deze periode van drie jaar worden opgetrokken naar vier jaar.

Wanneer deze wijzigingen exact in werking zullen treden en onder welke modaliteiten is nog niet bekend. Indien u een duo-legaat heeft opgenomen in uw testament of van plan bent om op korte termijn nog een schenking uit te voeren, dan volgt u de plannen van de Vlaamse regering best op de voet op.

 

Gepubliceerd op 20/11/2019
Gerdje Vaesen, gvaesen@deloitte.com

Did you find this useful?