nieuwe-regels-aandelenregister

Article

Nieuwe regels aandelenregister

Nieuwsbrief Actualiteiten, november 2019

Vanaf 1 januari 2020 wordt de informatie die u verplicht moet opnemen in het aandelenregister uitgebreid. Zo moet u voortaan ook de stemrechten, winstrechten en rechten in het vereffeningssaldo registeren. 
Naast deze uitbreiding moeten ook de statutaire overdrachtsbeperkingen in het aandelenregister vermeld worden. Deze verplichting geldt echter niet wanneer de overdrachtsbeperkingen vastgelegd zijn in een aandeelhoudersovereenkomst, tenzij minstens één aandeelhouder deze toch wenst op te nemen.

Wat wanneer u de conventionele of statutaire overdrachtsbeperkingen niet naleeft? In dit geval is de overdracht niet tegenwerpelijk aan de vennootschap, noch aan derden, ongeacht of u al dan niet te goeder trouw gehandeld heeft. Kijk dus zeker de statuten en/of aandeelhoudersovereenkomsten na en tref de nodige voorbereidingen.

 

Gepubliceerd op 20/11/2019
Hilde Bossier, hbossier@deloitte.com

Did you find this useful?