ook-niet-voedingsmiddelen-zonder-btw-geschonken

Article

Ook niet-voedingsmiddelen kunnen voortaan zonder btw worden geschonken

Nieuwsbrief Actualiteiten, november 2019

In principe is de btw-belastingplichtige btw verschuldigd over de goederen die hij schenkt wanneer hij oorspronkelijk de btw op de aankoop of productie van die goederen volledig of gedeeltelijk in aftrek heeft genomen.

Sinds 2013 werd voor het schenken van voedseloverschotten aan voedselbanken reeds een uitzondering voorzien (onder bepaalde voorwaarden). Eerder dit jaar werd deze uitzondering uitgebreid met het schenken van levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen. De administratie heeft bepaald dat in het kader van armoedebestrijding en ondersteuning van duurzame ontwikkeling, er niet langer btw verschuldigd is bij het schenken van levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen voor liefdadigheidsdoeleinden.

Met levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen worden goederen bedoeld die noodzakelijk zijn om een menswaardig leven te leiden, niet op duurzame wijze kunnen worden gebruikt en op grond van hun intrinsieke kenmerken, niet meer kunnen verkocht worden tegen de oorspronkelijke commercialisatievoorwaarden.

Onder meer volgende goederen worden beoogd: essentiële hygiëneproducten, basisgeneesmiddelen, huishoudmiddelen, producten voor baby’s, schoolbenodigdheden, toiletpapier, kleding en schoenen. Het wegschenken van luxegoederen of duurzame goederen blijft dus onderworpen aan btw.

 

Gepubliceerd op 20/11/2019
Sarah Bergers, sbergers@deloitte.com

Did you find this useful?