actualiteiten-november-2020

Article

Accountancy Actualiteiten

Nieuwsbrief november 2020

In deze editie: Fiscale strategie 2020-2021 | GDPR - Let op met service providers in de Verenigde Staten | UBO-register - Praktische stand van zaken | Nog snel een laatste voorafbetaling vóór 20 december? | Bevoordeel uw partner zonder erfbelasting

Actualiteiten, november 2020

Fiscale strategie 2020-2021
Met het jaareinde in zicht, gaan we hierna dieper in op een aantal fiscale maatregelen waarmee u rekening kunt houden bij het afsluiten van het boekjaar. Zowel de COVID-19-steunmaatregelen als de doelstellingen opgenomen in het regeerakkoord zijn hierbij relevant.

GDPR - Let op met service providers in de Verenigde Staten
Sinds de inwerkingtreding van de GDPR in 2018 mag een onderneming geen persoonsgegevens meer doorgeven aan een entiteit in een land dat niet gebonden is door de GDPR. Het betreft hier voornamelijk landen buiten de EU. Hierop kan enkel een uitzondering worden gemaakt indien de uitwisselende partijen bepaalde passende waarborgen treffen.

UBO-register - Praktische stand van zaken
De herhaaldelijk verlengde termijn om uw uiteindelijke begunstigden te registreren in het UBO-register is inmiddels meer dan een jaar verstreken. Na de gedoogperiode eind 2019, volgt de administratie nu nauwlettend op of elke entiteit de nodige UBO-registratie heeft doorgevoerd.

Nog snel een laatste voorafbetaling vóór 20 december? 
Ondernemingen die door de coronacrisis in 2020 een negatieve impact verwachtten op hun activiteiten en hun liquiditeitspositie hebben wellicht een afwachtende houding aangenomen om voorafbetalingen te doen.

Bevoordeel uw partner zonder erfbelasting
Echtgenoten kunnen elkaar financieel beschermen door in hun huwelijkscontract te stipuleren dat het vermogen van de partner die eerst komt te overlijden geheel of gedeeltelijk toekomt aan de langstlevende.

Did you find this useful?