nog-snel-een-laatste-voorafbetaling-doen-voor-20-december

Article

Nog snel een laatste voorafbetaling vóór 20 december? 

Nieuwsbrief Actualiteiten, november 2020

Ondernemingen die door de coronacrisis in 2020 een negatieve impact verwachtten op hun activiteiten en hun liquiditeitspositie hebben wellicht een afwachtende houding aangenomen om voorafbetalingen te doen.

Onvoldoende voorafbetalen wordt echter gesanctioneerd via een belastingvermeerdering (behalve voor ‘kleine’ vennootschappen tijdens de eerste 3 boekjaren sinds hun oprichting).

Sluit uw vennootschap haar boekjaar af per 31 december en wenst u deze vermeerdering te vermijden, dan kan u nog vóór de deadline van 20 december een laatste voorafbetaling doen. Echter, om de sanctie volledig te neutraliseren moet de voorafbetaling meer bedragen dan de uiteindelijk verschuldigde vennootschapsbelasting. Het belastingvoordeel van de vierde vervaldag ligt immers lager dan de voorziene belastingvermeerdering.

Hoeveel de laatste voorafbetaling exact moet bedragen is ook afhankelijk van het al dan niet in aanmerking komen voor de corona-steunmaatregel ter zake. Voor ondernemingen die door de crisis kampen met liquiditeitsproblemen heeft de regering immers beslist om de percentages van de voordelen van de derde en de vierde vervaldag te verhogen om zo het uitstellen van voorafbetalingen minder nadelig te maken.

Een alternatief voor de laatste voorafbetaling kan een investering in een tax shelter voor de audiovisuele sector, podiumkunst of game-industrie zijn. Hierdoor kan de belastbare basis verlaagd worden en wordt een verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen vermeden. Naast het fiscale voordeel, is er tevens een liquiditeitsvoordeel omdat de sommen pas 3 maanden na ondertekening van de overeenkomst moeten gestort worden.

Let wel: dergelijke investering blijkt niet altijd rendabel te zijn. Het nettorendement is immers afhankelijk van het toepasselijk tarief in de vennootschapsbelasting en kan bovendien ook beïnvloed worden door andere factoren, zoals bijvoorbeeld de uitkeringspolitiek van de vennootschap. We raden dan ook sterk aan om het belastingvoordeel te laten simuleren alvorens in te tekenen op een tax shelter investering.

 

Gepubliceerd op 27/11/2020
Birgit Rassaert, brassaert@deloitte.com

Did you find this useful?