ubo-register-praktische-stand-van-zaken

Article

UBO-register

Praktische stand van zaken

Nieuwsbrief Actualiteiten, november 2020

De herhaaldelijk verlengde termijn om uw uiteindelijke begunstigden te registreren in het UBO-register is inmiddels meer dan een jaar verstreken. Na de gedoogperiode eind 2019, volgt de administratie nu nauwlettend op of elke entiteit de nodige UBO-registratie heeft doorgevoerd.

De informatie die geregistreerd werd, moet bovendien up-to-date te zijn. Elke wijziging aan de uiteindelijk begunstigden moet binnen de maand opgenomen worden in het UBO-register.

Jaarlijkse bevestiging

Sinds het voorjaar 2020 werd de jaarlijkse bevestiging ingebouwd in de applicatie van het UBO-register. Als blijk van goede wil heeft de overheid deze vastgelegd op 30 april 2020, voor alle entiteiten die hun UBO-registratie in orde gebracht hebben vóór deze datum. Met betrekking tot deze entiteiten moet de eerste jaarlijkse bevestiging dus gebeuren uiterlijk op 30 april 2021.

Belangrijke wijziging

Op 11 oktober 2020 is een nieuw Koninklijk Besluit in werking getreden dat enkele wijzigingen aan de UBO-verplichtingen heeft aangebracht, waaronder de documentatieplicht.

Elke entiteit moet bij de registratie een document toevoegen waaruit blijkt dat de informatie ‘adequaat, nauwkeurig en actueel’ is. Voor reeds geregistreerde entiteiten is deze verplichting pas van toepassing vanaf het moment van de eerste jaarlijkse bevestiging (30 april 2021). Voor wijzigingen sinds 11 oktober of voor nieuwe registraties geldt deze verplichting onmiddellijk.

UBO alomtegenwoordig

Het is sterk aanbevolen het UBO-register de nodige aandacht te schenken. De gedoogperiode is immers voorbij. Bij niet-naleving van de verplichtingen kunnen administratieve en/of strafrechtelijke sancties worden opgelegd.

 

Gepubliceerd op 27/11/2020
Bern Verschraegen, bverschraegen@deloitte.com

Did you find this useful?