actualiteiten-oktober-2018

Article

Accountancy Actualiteiten

Nieuwsbrief oktober 2018

In deze editie: Bemiddeling, de conflictoplossing van de toekomst | De aankoop van een onroerend goed in Frankrijk | De SCI: what’s in a name | Het leeuwenbeding in het nieuwe WVV | Het UBO-register komt eraan! | Meerwaarde eigen aandelen: het nieuwe huwelijksvermogensrecht brengt duidelijkheid

Actualiteiten, oktober 2018

Bemiddeling, de conflictoplossing van de toekomst
U bent in dispuut met een klant over een onbetaalde factuur.
Een leverancier heeft de verkeerde producten geleverd maar weigert die op zijn kosten terug te nemen. U heeft een totaal andere visie op het bedrijf dan de erfgenamen van uw overleden medeaandeelhouder.  

De aankoop van een onroerend goed in Frankrijk
Enkel de Staat waar een onroerend goed gelegen is, is gerechtigd om de betrokken onroerende inkomsten al dan niet te taxeren. Wie dus beslist om een onroerend goed in Frankrijk aan te kopen zal naast de Belgische spelregels ook te maken krijgen met de Franse fiscaliteit. Welke spelregels nu van toepassing zijn hangt vooral af van de manier waarop de investering zal gebeuren: hetzij als een natuurlijk persoon, hetzij via een vennootschap.

De SCI: what’s in a name
In Frankrijk wordt voor de aankoop van een onroerend goed regelmatig gebruik gemaakt van een Société Civile Immobilière (SCI).

Het leeuwenbeding in het nieuwe WVV
Het huidig Wetboek van Vennootschappen verbiedt om afspraken te maken die er op neerkomen dat: (1) alle winst wordt toebedeeld aan een enkele aandeelhouder of (2) dat een aandeelhouder wordt vrijgesteld van zijn bijdrage in het verlies.

Het UBO-register komt eraan!
In het kader van de strijd tegen witwassen en terrorisme wordt het Belgische UBO-register ingevoerd.

Meerwaarde eigen aandelen: het nieuwe huwelijksvermogensrecht brengt duidelijkheid
Wanneer een echtgenoot, gehuwd onder het wettelijk stelsel, zijn beroepsactiviteit uitoefent via een eigen vennootschap, kunnen de principes van het vennootschapsrecht in botsing komen met de principes van het huwelijksvermogensrecht.

Did you find this useful?