societe-civile-immobiliere

Article

De SCI: what’s in a name

Nieuwsbrief Actualiteiten, oktober 2018

In Frankrijk wordt voor de aankoop van een onroerend goed regelmatig gebruik gemaakt van een Société Civile Immobilière (SCI).

Deze SCI wordt opgericht door een Belgisch natuurlijk persoon of vennootschap. Een SCI beschikt over een eigen rechtspersoonlijkheid maar wordt voor Franse fiscale doeleinden als translucide beschouwd waardoor de Belgische aandeelhouders belast worden op de winst die de SCI behaalt uit haar onroerende goederen.

In concreto betekent dit dat Belgische natuurlijke personen, die maatschappelijke rechten bezitten in een SCI, 30 % roerende voorheffing verschuldigd zijn. Belgische vennootschappen moeten op het ontvangen dividend vennootschapsbelasting betalen zonder toepassing van de DBI-aftrek.

Gepubliceerd op 19/10/2018
Arnaud Vandeputte, avandeputte@deloitte.com

Did you find this useful?