ubo-register

Article

Het UBO-register komt eraan!

Nieuwsbrief Actualiteiten, oktober 2018

In het kader van de strijd tegen witwassen en terrorisme wordt het Belgische UBO-register ingevoerd.

Alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen, zullen binnenkort verplicht worden bepaalde informatie over hun uiteindelijke begunstigden (‘ultimate beneficial owners’ of afgekort UBO’s) in te voeren in een elektronisch register (UBO-register) en dit via het online platform MyMinFin.

Concreet betekent dit dat bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen (inclusief burgerlijke maatschappen) in het UBO-register de natuurlijke personen moeten opgeven, die rechtstreeks of onrechtstreeks, alleen of via onderhandse of statutaire afspraken, zeggenschap uitoefenen en/of een (financieel) belang aanhouden. Voor verenigingen en stichtingen gelden specifieke regels. De gegevens in dit register moeten minstens jaarlijks worden bijgewerkt en/of bevestigd. Veranderingen in deze gegevens, zoals bijvoorbeeld in de aandeelhouders- of controlestructuren, moeten bovendien telkens binnen de maand worden doorgegeven.

Op uiterlijk 31 maart 2019 moet alle info over de UBO’s worden ingediend.

De bevoegde autoriteiten, zoals bijvoorbeeld de fiscus, zullen toegang krijgen tot dit register. Ook derden (burgers) kunnen inzage krijgen in een groot deel van de gegevens zonder dat ze, voor wat vennootschappen betreft, hiervoor een legitiem belang zullen moeten aantonen.

Het UBO-register zal dus in vele gevallen een relatief goed zicht bieden op de aandeelhouders- en controlestructuren van uw vennootschap (inclusief de maatschappen). Gelet op de naderende deadline, is het aangewezen nu reeds de nodige info te verzamelen en uw vermogensstructuur opnieuw in kaart te brengen of te (her)evalueren.

Gepubliceerd op 19/10/2018
Charlotte Stynen, cstynen@deloitte.com

Did you find this useful?