gunsttarief-schenk-of-erfbelasting-familiale-vennootschappen

Article

Gunsttarief schenk- of erfbelasting voor familiale vennootschappen

Stemrecht is belangrijker dan eigendom

Nieuwsbrief Actualiteiten, oktober 2019

Het Vlaams Gewest kent een gunsttarief voor familiale vennootschappen. Indien aan een aantal voorwaarden voldaan is, geldt er een vrijstelling van schenkbelasting of een vlak tarief in de erfbelasting: 3 % in rechte lijn naar (klein-)kinderen of tussen partners en 7 % naar alle anderen.

Tot voor kort moest in principe minstens 50 % van de aandelen in het bezit zijn van de schenker/erflater en zijn familie. Daarnaast mocht het kapitaal niet dalen binnen de 3 jaar na de schenking. Door het nieuwe vennootschapsrecht, waarbij het kapitaalbegrip in de BV verdwijnt en ook de stemrechten vrij aan de aandelen kunnen worden gekoppeld, was het Vlaams Gewest echter genoodzaakt om in te grijpen. Twee wijzigingen vragen toch wel bijzondere aandacht:

Voortaan moeten de aandelen die in volle eigendom toebehoren aan de schenker/erflater en zijn familie minstens 50 % van de stemrechten (vroeger: 50 % van de aandelen) vertegenwoordigen. Bezitten de schenker/erflater (en zijn familie) slechts 30 % van de stemrechten, dan kunnen de aandelen toch nog in aanmerking komen voor het gunsttarief op voorwaarde dat zij samen met een andere aandeelhouder (inclusief zijn familie) 70 % van de stemrechten bezitten of 90 % met twee andere aandeelhouders (inclusief hun familie).

Indien de vennootschapsvorm, zoals de nieuwe besloten vennootschap (BV), niet voorziet in een kapitaalbegrip dan mag het eigen vermogen van de vennootschap niet dalen gedurende een periode van drie jaar na de schenking of het overlijden door uitkeringen of terugbetalingen (dividenduitkeringen, kapitaalvermindering, …) tot onder het bedrag van de tot op de datum van schenking of overlijden verrichte inbrengen (vroeger: geen terugbetalingen van kapitaal).

In de praktijk zal dit wellicht in de meeste dossiers geen gevolgen met zich meebrengen. Bij twijfel adviseren wij u om uw dossier even onder de loep te nemen.

 

Gepubliceerd op 23/10/2019
Thomas Verlinden, tverlinden@deloitte.com

Did you find this useful?