nieuwe-belangenconflictregeling

Article

De nieuwe belangenconflictregeling:

Wereld van verschil of niets nieuws onder de zon?

Nieuwsbrief Actualiteiten, oktober 2019

Met de invoering van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen wordt vanaf 1 januari 2020 de procedure voor belangenconflicten geüniformiseerd en hervormd.

Voortaan geldt er slechts één regeling voor de NV, BV, CV, VZW en de stichting.

Een bestuurder die een vermogensrechtelijk belang heeft dat tegenstrijdig is met dat van de vennootschap, dient dit voorafgaandelijk te melden aan zijn medebestuurders. Vervolgens neemt het bestuursorgaan een besluit waarbij de betrokken bestuurder zich moet onthouden. Het bestuursorgaan moet de verrichting nog steeds verantwoorden en moet stilstaan bij de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap.

Indien alle bestuurders een belangenconflict hebben of indien er slechts één bestuurder is, moet de verrichting worden voorgelegd aan de algemene vergadering die dan de knoop moet doorhakken.

Als de aandeelhouders de verrichting goedkeuren, kan het bestuursorgaan de beslissing uitvoeren, zelfs indien de bestuurder eveneens de enige aandeelhouder van de vennootschap is.

Het is nog meer dan vroeger aangewezen om de procedure voor belangenconflicten strikt na te leven, vermits elke belanghebbende voortaan bij miskenning ervan de nietigheid van de verrichting kan vorderen.

 

Gepubliceerd op 23/10/2019
Cécile Wolfs, cwolfs@deloitte.com

Did you find this useful?