nieuwe-vennootschapsrecht

Article

Bent u klaar voor het nieuwe vennootschapsrecht?

Nieuwsbrief Actualiteiten, oktober 2019

Vanaf 1 januari 2020 zal het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) ook een grote impact hebben op bestaande ondernemingen. Op dat moment treden immers de dwingende bepalingen van het wetboek in werking.

Dwingende bepalingen – wat wordt hiermee bedoeld?

Dwingende bepalingen zijn in essentie de bepalingen waar u niet van kan afwijken in de statuten. Deze bepalingen worden op 1 januari 2020 automatisch op uw vennootschap van toepassing. Dit kan betekenen dat u nu reeds actie moet ondernemen om ervoor te zorgen dat uw vennootschap ook in 2020 nog handelt conform de wettelijke bepalingen.

Over welke bepalingen spreken we?

Het gaat hier onder meer over de afschaffing van het kapitaal in de BV (de huidige BVBA), de netto-actief- en liquiditeitstest bij uitkeringen in een BV, de invoering van wettelijke beperkingen voor bestuursaansprakelijkheid, het verbod op cascadebenoemingen en dubbele mandaten in het bestuursorgaan, de verruimde definitie voor dagelijks bestuur en nieuwe benamingen voor een aantal vennootschapsvormen. Naast deze opsomming treden er op 1 januari 2020 nog tal van andere dwingende bepalingen in werking.

 

Gepubliceerd op 23/10/2019
Hilde Bossier, hbossier@deloitte.com

Did you find this useful?