stel-uw-geplande-investeringen-niet-uit

Article

Stel uw geplande investeringen niet uit!

Nieuwsbrief Actualiteiten, oktober 2019

De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft een aantal maatregelen ingevoerd die ertoe leiden dat vennootschappen er belang bij hebben hun geplande investeringen niet uit te stellen.

Verhoogde investeringsaftrek

Voor ‘kleine vennootschappen’ werd de investeringsaftrek tijdelijk verhoogd van 8 % naar 20 % voor vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tussen 01/01/2018 en 31/12/2019. Kwalificerende investeringen die vóór het einde van 2019 gebeuren, kunnen dus nog genieten van deze verhoogde investeringsaftrek.

Onder meer volgende investeringen zijn uitgesloten van de investeringsaftrek: personenwagens en auto’s voor dubbel gebruik, activa die niet afschrijfbaar zijn of die afgeschreven worden over minder dan drie belastbare tijdperken en activa waarvan het recht van gebruik overgedragen is aan een derde.

Om te bepalen of een vennootschap voor fiscale doeleinden als ‘klein’ kwalificeert, moeten eventuele verbonden vennootschappen als een geconsolideerd geheel bekeken worden.

De toepassing van de investeringsaftrek sluit die van de notionele intrestaftrek uit.

Naar aanleiding van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd het regime van de notionele intrestaftrek zo gewijzigd dat de investeringsaftrek normaliter interessanter is. Dit moet echter geval per geval beoordeeld worden.

Verdere tariefverlaging vennootschapsbelasting

De verdere tariefverlaging van de vennootschapsbelasting zorgt voor een extra voordeel. In aanslagjaar 2020 (verbonden aan een tijdperk dat ten vroegste aanvangt per 01/01/2019) kunnen investeringen een belastingbesparing opleveren tegen een tarief van 29,58 %. Vanaf aanslagjaar 2021 (verbonden aan een tijdperk dat ten vroegste aanvangt per 01/01/2020) daalt deze belastingbesparing tot 25 %.

Het is evident dat het extra voordeel dat de tariefverlaging met zich meebrengt, verwaarloosbaar is als uw vennootschap aan het verlaagd tarief onderworpen is. Dit tarief daalt immers slechts van 20,40 % naar 20 % en is enkel van toepassing op de eerste schijf van 100.000 EUR.

Gewijzigde fiscale afschrijvingsregels

Op activa verkregen of tot stand gebracht vanaf 01/01/2020 verdwijnt de mogelijkheid tot degressief afschrijven. Bovendien moeten voortaan ook “kleine vennootschappen” de eerste afschrijvingsannuïteit op deze activa pro rata beperken in functie van de aanschaffingsdatum van de investering.

Voorbeeld

Een kleine vennootschap die haar boekhouding voert per kalenderjaar en die niet onderworpen is aan het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting heeft een investering gepland van 20.000 EUR. Deze investering wordt degressief afgeschreven over 5 jaar.

Indien zij deze investering doet in 2019, levert haar dit de volgende belastingbesparing op:

  2019 2020 2021 2022 Totaal
Afschrijvingen  8.000 4.800 4.000 3.200  
Investeringsaftrek (20 %)  4.000        
Totale aftrekken 12.000 4.800 4.000 3.200  
Tarief 29,58 % 25 % 25 % 25 %  
Belastingbesparing 3.550 1.200 1.000 800 6.550

 

Indien zij deze investering doet per 01/05/2020, levert haar dit de volgende belastingbesparing op:

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal
Afschrijvingen  2.667 4.000 4.000 4.000 4.000 1.333  
Investeringsaftrek (8 %) 
1.600            
Totale aftrekken 4.267 4.000 4.000 4.000 4.000 1.333  
Tarief 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %  
Belastingbesparing 1.067 1.000 1.000 1.000 1.000 333 5.400


Door de geplande investering alsnog in 2019 uit te voeren, levert dit de vennootschap een extra belastingbesparing op van 1.150 EUR. Bovendien realiseert de onderneming deze besparing over een kortere termijn: vier in plaats van zes jaar. Bijgevolg kan het nuttig zijn uw geplande investeringen niet langer uit te stellen.

 

Gepubliceerd op 23/10/2019
Birgit Rassaert, brassaert@deloitte.com

Did you find this useful?