vier-must-haves-voor-elke-ondernemer

Article

Vier must haves voor elke ondernemer

Nieuwsbrief Actualiteiten, oktober 2019

Als ondernemer bent u voortdurend bezig met uw bedrijf. Negatieve gebeurtenissen in uw privéleven kunnen echter een zware impact hebben. Mogelijk bent u zich hiervan op vandaag niet bewust.

Stel u heeft een ongeval. U wordt immobiel, valt in een coma, of erger nog, u overlijdt. Geen prettig gedachtegoed, maar helaas soms harde realiteit waarbij uw familie plots wordt geconfronteerd met allerhande te regelen zaken en waarbij uw bedrijf eensklaps wordt geconfronteerd met uw familie.

Om hierop te anticiperen raden wij elke ondernemer volgende eenvoudige en portemonnee-vriendelijke zaken aan.

1  Zorgvolmacht

Anticiperen op onbekwaamheid

Met een zorgvolmacht kan u anticiperen op uw eventuele (wils-)onbekwaamheid ten gevolge van ziekte, ongeval, dementie, enz.

  • U bepaalt preventief wie u aanstelt als vertrouwenspersonen die later uw vermogen verder mogen beheren en de belangen m.b.t. uw persoon mogen behartigen, zoals bijvoorbeeld zorgverlening en huisvesting.
  • U bepaalt zelf hoe en in welke mate de aangestelde vertrouwenspersonen zullen mogen optreden – alleen of samen. U kan dit specifiëren naargelang de vermogensbestanddelen, zoals aandelen en vastgoed.
  • Indien u geen zorgvolmacht heeft en u wordt wilsonbekwaam, zal de vrederechter bepalen wie hij het meest geschikt acht om uw vermogen te beheren en wat deze persoon allemaal mag doen.
  • U kan toestemming geven om in bepaalde gevallen nog schenkingen te doen aan welbepaalde begunstigden om zo in extremis de successiedruk nog te kunnen verminderen.

2  Personal & Business Continuity Plan

Anticiperen op stuurloze familie en onderneming

Dit vormt een op maat gemaakte handleiding die u gedurende uw leven bijhoudt en updatet. Na uw overlijden dient deze als leidraad voor uw familie en bedrijf. Zo kan u uw familie wegwijs maken in de zaken die zij na uw overlijden moeten regelen, de te contacteren vertrouwenspersonen, de omvang van uw vermogen en hoe dit georganiseerd is, wat er moet gebeuren op bedrijfsniveau, waar allerhande documenten raadpleegbaar zijn, paswoorden, inloggegevens, etc.

3  Testament

Anticiperen op erfbelasting en ongewenste vererving

Het voordeel van een testament is dat het pas uitwerking krijgt bij uw overlijden en dat u het op elk moment kan wijzigen. Het is tevens een ideaal instrument om af te wijken van de wettelijke verervingsregels:

  • Spreiding van het te vererven vermogen over verschillende hoofden om de erfbelasting te drukken.
  • Toewijzing van bepaalde goederen aan bepaalde personen (bv. gezinswoning belastingvrij aan uw partner, uw bedrijf aan de kinderen die er in actief zijn, …).
  • Specifieke bevoordeling, onterving of omkadering van een bepaalde erfgenaam.
  • Zeggenschap door ex-partner vermijden.
  • Vermijden dat jonge kinderen meteen en vrij over een groot vermogen beschikken.

4  Onbeslagbaarheid gezinswoning

Anticiperen op schuldeisers

Als bestuurder van een vennootschap loopt uw privévermogen risico. Een claim op basis van bestuursaansprakelijkheid kan er bijvoorbeeld toe leiden dat schuldeisers beslag leggen op uw gezinswoning. Dit valt gemakkelijk te vermijden door het afleggen van een verklaring van onbeslagbaarheid van de gezinswoning bij de notaris.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze 4 documenten onmisbaar zijn voor de continuïteit van uw familie en uw bedrijf in noodgevallen.

 

Gepubliceerd op 23/10/2019
Ellen Bonte, ebonte@deloitte.com

Did you find this useful?