holding-activeren-nieuw-personeel-aanwerven-doe-dit-nog-in-2020

Article

Holding activeren? Nieuw personeel aanwerven? Doe dit (veiligheidshalve) nog in 2020!

Nieuwsbrief Actualiteiten, oktober 2020

De doelgroepvermindering (DGV) eerste aanwerving loopt volgens de huidige wetgeving eind dit jaar af. Hoewel er in het regeerakkoord voorzien is om deze te verlengen, is het nog wachten op een wetgevend initiatief.

Wat houdt deze DGV in? Nieuwe werkgevers die voor de eerste maal een personeelslid aanwerven krijgen een onbeperkte vrijstelling in de tijd van de basis-werkgeversbijdragen RSZ.

Dit betekent dus snel een besparing van ongeveer 25 % op de loonkost van een bediende en dit voor onbepaalde duur. Indien er nadien bijkomende aanwervingen zijn kan de DGV zelfs verschoven worden naar de persoon met het hoogste loon binnen de onderneming die het recht opent.

De DGV geldt voor werkgevers die voor de eerste maal iemand aanwerven, maar kan ook gelden in situaties waarin een holdingvennootschap geactiveerd wordt door het upstreamen van personeel vanuit de operationele vennootschap(pen).

Opgelet, de DGV kan enkel toegepast worden op voorwaarde dat er op groepsniveau sprake is van een meertewerkstelling ten opzichte van de voorbije 12 maanden. Er moet op niveau van de technische bedrijfseenheid (TBE) een piek in tewerkstelling zijn op het ogenblik dat de nieuwe werkgever voor het eerst personeel aanwerft.

Het begrip TBE wordt heel ruim omschreven door de RSZ (ruimer dan bij de sociale verkiezingen): dezelfde locatie, bedrijfsleiding, aandeelhouderschap, activiteit, infrastructuur, klantenbestand, … kan aanleiding geven tot het ontstaan van een TBE.

 

Gepubliceerd op 20/10/2020
Valerie Devos, vdevos@deloitte.com

Did you find this useful?