op-zoek-naar-het-aangepaste-financieringsprofiel-voor-uw-kmo

Article

Op zoek naar het aangepaste financieringsprofiel voor uw kmo

Post COVID-19

Nieuwsbrief Actualiteiten, oktober 2020

Begin dit jaar werden we geconfronteerd met een ongekend fenomeen COVID-19, dat een duidelijk gewijzigd economisch en financieel kader met zich meebracht. De totale financiële impact is tot op vandaag onvoorspelbaar.

De overheid tracht door middel van diverse maatregelen ondernemingen te ondersteunen in deze uitzonderlijke omstandigheden. De voorbije maanden is dit voor heel wat kmo’s een noodzakelijk gegeven gebleken om te kunnen overleven.

Wellicht kan er hierdoor echter bij een aantal ondernemingen een vals gevoel van veiligheid ontstaan. Het gaat immers veelal om tijdelijke maatregelen om de financieel moeilijke periode te overbruggen en dus de facto enkel om een uitstel. Veel van deze steunmaatregelen zoals onder andere uitstel van RSZ en kapitaalaflossingen bij banken vervallen eind 2020.

Voor een aantal kmo’s en familiebedrijven zal de heropstart van de bancaire aflossingen extra druk leggen op de cashflows, in een periode die mogelijk nog gekenmerkt wordt door een beperkter orderboek, lagere marges, laattijdige betalingen van klanten, ….

Het is dan ook een must voor ondernemingen om op zoek te gaan naar het gepaste toekomstige financieringsprofiel. Hierbij moeten de geplande afbetalingen aansluiten met de financiële vooruitzichten.

De gepaste invulling van deze financiering start met de opmaak van een onderbouwd financieel plan, waarbij een projectie gemaakt wordt van de resultaten, cashflows, balansen en liquiditeiten. Op basis van deze prognoses en vertrekkend vanuit een aantal diverse scenario’s zullen de financiële behoeften duidelijk worden.

Waar mogelijk kan de financiering van uw kmo versterkt worden dankzij bijkomende bancaire of niet-bancaire inbreng. De komende maanden is het bijvoorbeeld nog mogelijk om overbruggingskredieten (gewaarborgd door de federale overheid) of achtergestelde leningen (via de Vlaamse overheid) aan te vragen. Waar nuttig kan ook een aangepast terugbetalingsschema met de financiële instellingen besproken worden.

Maak gebruik van dit momentum om vandaag –op basis van een financiële scenarioplanning– uw financieringsprofiel voor 2021 en de komende jaren voor te bereiden.

 

Gepubliceerd op 20/10/2020
Birger Dujardin, bdujardin@deloitte.com

Did you find this useful?