burgerlijke-maatschap

Article

Kunt u nog gecontroleerd worden via een burgerlijke maatschap?

Nieuwsbrief Actualiteiten, mei 2017

De burgerlijke maatschap wordt geregeld gebruikt door ouders die hun roerend vermogen willen schenken aan hun kinderen en tegelijkertijd de controle op de schenking willen houden. Een maatschap is een vennootschap die geen rechtspersoonlijkheid heeft en eenvoudig kan worden opgericht. Het is een vorm van gereglementeerde mede-eigendom waarvan de spelregels in de statuten worden vastgelegd. Daarin wordt een zaakvoerder, een van de ouders of beiden, aangeduid. Vaak is dit voor onbepaalde duur zodat hij niet kan worden afgezet, ook als de ouder maar voor 1 % eigenaar van de maatschap is.

De Vlaamse fiscus geeft zijn mening

De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) heeft zich op 14 november 2016 in een ruling uitgesproken over een specifi eke situatie, nl. de schenking met een rentelast. Ouders schenken aan hun minderjarige kinderen de delen van een maatschap. Ze verbinden hieraan een belangrijke last; de kinderen moeten hen jaarlijks en dit zolang de ouders leven, een geïndexeerde rente van 30.000 EUR betalen op een totale schenking van 1.000.000 EUR. Omdat de schenkers nog jong (45 en 42 jaar) zijn en de kinderen minderjarig (7 en 4 jaar) en gezien de buitensporige rentelast, oordeelde Vlabel dat er geen schenking is, maar wel een verkoop waarop dus toch erfbelasting moet betaald worden.

Wat leert ons deze ruling?

Indien u een maatschap heeft, moet u niet onmiddellijk panikeren. U kunt de delen van een maatschap schenken en daaraan een last koppelen. U moet wel voorzichtig zijn bij het bepalen van de hoogte en de duurtijd van de last. Vlabel zal bij het overlijden van de schenker immers nagaan of de last niet te zwaar weegt op de begiftigden (bv. de kinderen). Belangrijk is dat de schenking een belangrijk voordeel oplevert voor de begiftigden en dat de controle op het vermogen niet verstikkend lang duurt.

Het advies van Deloitte

Het is heel belangrijk om te laten onderzoeken of uw estate planning nog up-todate is. Beantwoordt de planning nog aan uw vooropgesteld doel? Moeten uw kinderen niet meer betrokken worden in het beleid? Is de opgelegde last nog noodzakelijk? Kan een deel van het vermogen nog worden vrij gegeven? Is alles nog fiscaal optimaal? Een periodiek onderhoud met uw vermogensplanner bespaart uw erfgenamen later eventuele moeilijkheden of onverwachte kosten. Elke estate planning is maatwerk.

Gepubliceerd op 25/01/2018
Kimberly De Peuter, kdepeuter@deloitte.com

Did you find this useful?