btw

Article

De btw-controles op vandaag (vervolg)

Nieuwsbrief Actualiteiten, september 2018

In onze juli-editie berichtten we over de lopende controles in de bouwsector. Daarnaast merken we dat bij controles in andere sectoren volgende topics ook vrij regelmatig leiden tot discussies.

Gemengd gebruikte vervoermiddelen: verantwoording 50 % btw-aftrek

Er kan 50 % btw in aftrek worden genomen op kosten voor personenwagens indien:

  • het overwegend beroepsgebruik van de wagen wordt aangetoond via het bijhouden van een rittenadministratie (tenzij het een vertegenwoordiger betreft), of
  • het resultaat van de semi-forfaitaire formule (‘methode 2’) een privé-percentage ≤ 50 % oplevert  ((afstand woonwerk x 2 x 200 + 6.000) / totale jaarlijkse afstand) x 100).

De Administratie verwacht van u dat u aantoont dat de 50 % btw-aftrek verantwoord kan worden op basis van één van deze methodes. Inbreuken hiertegen worden automatisch beboet.

Woning van de bedrijfsleider in de vennootschap

Werken in onroerende staat moeten gefactureerd worden met regeling medecontractant indien de afnemer een btw-plichtige is die periodieke btw-aangiften indient (artikel 20 KB n° 1 W.BTW). 
Dit principe is ook van toepassing indien deze werken betrekking hebben op een privéwoning en worden gefactureerd aan een vennootschap.

Btw op voordeel alle aard elektriciteit en verwarming:
De Administratie voorziet in een tolerantie bij het gratis privégebruik van verwarming en elektriciteit door de bedrijfsleider.
De belastingplichtige mag, in geval van een “normaal verbruik”, de btw volledig in aftrek brengen. Een voorwaarde hierbij is echter wel dat de btw op het aangerekende forfaitaire voordeel van alle aard inzake directe belastingen doorgestort wordt aan de schatkist.

Verkopen aan particulieren – niet of verkeerdelijk bijhouden van het dagontvangstenboek

Voor alle handelingen waarvoor u als belastingplichtige geen factuur moet uitreiken (en waarvoor u dit effectief niet doet) moet u de ontvangsten, per bedrijfszetel, inschrijven in een dagontvangstenboek (en centralisatiedagboek indien u beschikt over meerdere bedrijfszetels) op papier of digitaal. Het bijhouden van dit ontvangstboek is aan strenge formele voorwaarden onderworpen.

Het niet-bijhouden van deze boeken wordt bij een eerste overtreding gesanctioneerd met een boete van 1.500 EUR, te vermeerderen bij latere overtredingen tot een boete van maximaal 5.000 EUR.

Gepubliceerd op 19/09/2018
Claire Verstraete, cverstraete@deloitte.com

Did you find this useful?