overnames

Article

Overnames anno 2018

Verkopers aan zet

Nieuwsbrief Actualiteiten, september 2018

Al vele jaren vieren overnames hoogtij, ook bij familiebedrijven. Wat is de status op heden? Is er verandering in zicht?

Babyboomers

Over het aantal transacties van familiebedrijven zijn weinig betrouwbare cijfers terug te vinden. Maar de overnamespecialisten zijn het erover eens: het aantal transacties met externe kopers neemt jaar na jaar toe. Dit was ook te verwachten. Reeds meerdere jaren terug waren we ons bewust van de noodzaak aan transacties bij de babyboom generatie. Dit zet zich nu volop om in de praktijk.

Het aantal transacties zit sterk in de lift

Het is duidelijk dat diegene die verkoopt zich in een goed momentum bevindt.  Er zijn veel kopers op zoek. Ofwel om te diversifiëren, ofwel om sneller te groeien, ofwel om voet aan wal te krijgen in een bepaalde regio, enz.

Daarnaast zien we de laatste jaren volop de toename van het aantal transacties met professionele financiële investeerders, lees Private Equity, ook in het segment van de familiebedrijven. Dit veelal in het kader van een Buy & Build strategie.

Ook heel wat particulieren met een financiële basis en een relevante ervaring in het bedrijfsleven zijn op zoek naar een overnametarget, mogelijk gesteund door financiële partners.

Gevolg is uiteraard dat ook de prijzen die vandaag de dag worden betaald aanzienlijk zijn, zeker als dit historisch wordt gebenchmarkt.

Wat valt op in deze warme overnamemarkt?

De toename van het aantal transacties van familiebedrijven in een internationale context is opmerkelijk. Het is geen uitzondering meer dat een buitenlandse industriële koper zich een weg zoekt naar onze Belgische familiebedrijven. Vaak zijn grote internationale kopers ook diegenen die in staat zijn om de hoogste prijs op tafel te leggen, wat voor sommige aandeelhouders een doorslaggevende factor kan zijn.

Om maximaal op deze groeiende internationalisering van kmo-overnametransacties in te spelen, heeft onze Belgische M&A-activiteit een voortrekkersrol gespeeld in de opzet van een pan-Europees netwerk van kmo-overnameadviseurs, met een focus op zoeken van geschikte internationale overnametargets.

Transacties met Private Equity/financiële investeerders worden dan weer eerder gezien als een goede manier om te cashen en tegelijkertijd een structurele partner te hebben om verder te groeien en te professionaliseren.

Hoe zit het voor de koper?

De koper wordt dan weer geconfronteerd met een financieel klimaat dat heel overname-gunstig is. Banken zijn graag bereid om in transacties met de juiste parameters een aanzienlijk deel van de overname te financieren, en dit aan matige kostprijs. Dit zorgt op zich ook weer voor een opwaartse druk op de prijzen. Mits wat spitsvondigheid kan hier zelfs ver in worden gegaan. Een gezonde aandeelhoudersinbreng blijft uiteraard aangewezen. Deze kan desgewenst worden aangevuld met mezzanine kapitaal van gespecialiseerde financieringshuizen.

Wat zegt de glazen bol?

Van een crisis is al meerdere jaren geen sprake meer in overnameland, wel integendeel. Er wordt gehandeld, er is vertrouwen en de prijzen zijn aanzienlijk. Momenteel is er ook geen verandering in zicht; zolang het bancaire landschap dit blijft ondersteunen en er geen economische bokkensprongen plaatsvinden, ziet ook het najaar van 2018 en verder er heel overnamegunstig uit!

Gepubliceerd op 19/09/2018
Jan Goemaere, jgoemaere@deloitte.com

Did you find this useful?