poz-pensioensparen

Article

POZ

Nieuwe vorm van pensioensparen voor zelfstandigen zonder vennootschap

Nieuwsbrief Actualiteiten, september 2018

Sinds 1 juli 2018 bestaat er voor zelfstandigen met een eenmanszaak en vrije beroepers een nieuwe formule om in de tweede pijler aanvullend pensioen op te bouwen. Wat bedrijfsleiders in een vennootschap al langer konden via de individuele pensioentoezegging (IPT), kunnen zelfstandigen zonder vennootschap voortaan via de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ).

Gestorte premies in een POZ geven aanleiding tot een belastingvermindering van 30 % in het jaar van de premiebetaling. Er moet wel rekening gehouden worden met een bijkomende premietaks van 4,4 %. Bij de uitkering op wettelijke pensioenleeftijd wordt het POZ-kapitaal belast aan een gunsttarief van 10 % op voorwaarde dat de zelfstandige effectief beroepsactief gebleven is. Daarnaast dient er, net zoals bij VAPZ of IPT, een RIZIV-bijdrage van 3,55 % en een solidariteitsbijdrage van maximaal 2 % te worden betaald.

Gezien deze regeling fiscaal minder gunstig is dan het VAPZ en het individueel pensioensparen (tot maximaal 960 EUR of 1.230 EUR in 2018), is het nog steeds aan te raden om eerst deze systemen optimaal te benutten. De POZ heeft in tegenstelling tot deze formules als voordeel dat er hogere bedragen kunnen gestort worden. Er moet wel rekening gehouden worden met de 80 %-grens voor het gespaarde kapitaal. De POZ is dus zeker nuttig om fiscaalvriendelijk een hoger aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen.

Gepubliceerd op 19/09/2018
Falko Naessens, fnaessens@deloitte.com

Did you find this useful?