actualiteiten-september-2019

Article

Accountancy Actualiteiten

Nieuwsbrief september 2019

In deze editie: Is uw HR-beleid futureproof? | Sociale verkiezingen 2020 | Impactvolle wijzigingen aan het Wetboek Economisch Recht | Opgepast voor de ongewenste fiscale gevolgen van het hervormde vennootschapsrecht | Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik sinds 1 september 2018

Actualiteiten, september 2019

Is uw HR-beleid futureproof?
Erkend worden als aantrekkelijke werkgever in de markt zorgt voor voorsprong in de ‘war for talent’. Ook kmo’s moeten zich hierop organiseren! Uw medewerkers zijn ook voor u één van de keydrivers om succesvol te zijn. Het aanwezige potentieel optimaal benutten en erover waken dat elke werknemer zich gewaardeerd voelt, is daarbij cruciaal.

Sociale verkiezingen 2020
Tussen 11 en 24 mei 2020 zullen ondernemingen die de tewerkstellingsdrempel van 50 werknemers bereiken sociale verkiezingen moeten organiseren. 

Impactvolle wijzigingen aan het Wetboek Economisch Recht
Op 4 april 2019 werd het wetsvoorstel “Wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische onafhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen” goedgekeurd.

Opgepast voor de ongewenste fiscale gevolgen van het hervormde vennootschapsrecht
In vorige nummers zijn we reeds ingegaan op een aantal principes en gevolgen van het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Dit nieuwe wetboek heeft tevens geleid tot talrijke wijzigingen aan de fiscale wetgeving. 

Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik sinds 1 september 2018
Wettelijk beschermingsmechanisme voor de langstlevende echtgenoot. Een echtgenoot heeft, tijdens het huwelijk, een roerend of een onroerend goed geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik. Welke rechten kan een langstlevende echtgenoot laten gelden op deze geschonken goederen?

Did you find this useful?