impactvolle-wijzigingen-aan-het-wer

Article

Impactvolle wijzigingen aan het Wetboek Economisch Recht  

Nieuwsbrief Actualiteiten, september 2019

Op 4 april 2019 werd het wetsvoorstel “Wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische onafhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen” goedgekeurd.

De impact van deze wet op de contractuele verhoudingen tussen ondernemingen is niet te onderschatten en stelt in grote mate een einde aan de contractuele vrijheid die op heden geldt in B2B-context.

De belangrijkste innovaties bestaan uit:

  • een verbod op het misbruik maken van een positie van economische afhankelijkheid,
  • een zwarte lijst, een grijze lijst en een algemene norm voor onrechtmatige bedingen (naar analogie met de dwingende bepalingen in B2C-context) en
  • nieuwe regels voor oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen.

Zo zal een clausule waarbij een partij het recht gegeven wordt om een beding eenzijdig te interpreteren vallen onder de zwarte lijst, en bijgevolg nietig zijn.

De meeste wijzigingen vinden evenwel pas ingang medio tot eind 2020. Gelet op de grote impact van deze nieuwe bepalingen adviseren wij u wel om tijdig de nodige voorbereidingen te treffen om uw contracten in overeenstemming te brengen met deze nieuwe dwingende wetgeving.

 

Gepubliceerd op 17/09/2019
Amber Hoste, ahoste@deloitte.com

Did you find this useful?