is-uw-hr-beleid-futureproof

Article

Is uw HR-beleid futureproof?

Nieuwsbrief Actualiteiten, september 2019

Erkend worden als aantrekkelijke werkgever in de markt zorgt voor voorsprong in de ‘war for talent’. Ook kmo’s moeten zich hierop organiseren! Uw medewerkers zijn ook voor u één van de keydrivers om succesvol te zijn. Het aanwezige potentieel optimaal benutten en erover waken dat elke werknemer zich gewaardeerd voelt, is daarbij cruciaal.

Hebt u een visie op HR?

Een gebrek aan visie en structuur om talent aan te trekken en te behouden zet steeds vaker een rem op de groei van een kmo. De nood aan een efficiënt en doordacht HR-beleid is nu groter dan ooit.

Wat is een futureproof HR-beleid?

Werknemers stellen steeds hogere eisen aan hun werkgever. Een goed HR-beleid vertaalt zich niet enkel in een correct loon. Begrippen zoals ‘betekenisvol werk’, ‘trust in leadership’, ‘groeipad’, ‘positieve werkomgeving’, ‘employee satisfaction’, ‘coachingcultuur’, ‘flexplan’, ‘loonhuis’, … zijn aan een niet te stuiten opmars bezig.

Een futureproof HR-beleid vertolkt de visie en strategie van de onderneming en strookt met haar waarden en bedrijfscultuur. Enkel op deze manier wordt een authentiek HR-beleid gerealiseerd dat ook door alle medewerkers gedragen wordt.

De uitdaging om de loonkost en de absenteïsmegraad beheersbaar te houden, is uiteraard van belang om een futureproof HR-beleid te blijven nastreven.

Dit vraagt voorbereiding en analyse want ook de sociaaljuridische wetgeving is complexer dan ooit, waardoor het niet eenvoudig is voor een werkgever om zich steeds te conformeren met de veelheid aan regelgevingen.

Waarin kan een werkgever zich onderscheiden?

De bestaande sterktes in de verf zetten is het startpunt. Nadenken over het gewenste imago (groen, innovatief, flexibel, werknemervriendelijk, …) en het aanpakken van een slim verloningsbeleid waardoor werknemers bijvoorbeeld keuze krijgen in hoe ze hun loonpakket samenstellen, zonder dat dit een meerkost voor de werkgever hoeft te betekenen, zijn geen overbodige pistes.

Wijzigingen in het onthaalbeleid, werkmethodieken of –omgeving, de evaluatieprocedure of opener communiceren kunnen voor een hogere tevredenheids- (en dus retentie)graad zorgen.

Hoe kunnen wij kmo’s ondersteunen?

Vanuit een 360° benadering helpen we de kmo-bedrijfsleider en zijn team een wendbaar doch duurzaam, talentgericht, futureproof HR-plan uit te werken.

Dit vanuit onze gecombineerde HR en sociaal-juridische expertise, op maat van kmo’s.

 

Gepubliceerd op 17/09/2019
Valerie Devos, vdevos@deloitte.com

Did you find this useful?