ongewenste-fiscale-gevolgen-hervormde-vennootschapsrecht

Article

Opgepast voor de ongewenste fiscale gevolgen van het hervormde vennootschapsrecht

Nieuwsbrief Actualiteiten, september 2019

In vorige nummers zijn we reeds ingegaan op een aantal principes en gevolgen van het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Dit nieuwe wetboek heeft tevens geleid tot talrijke wijzigingen aan de fiscale wetgeving. Dit om de belastingneutraliteit te waarborgen. Toch kunnen bepaalde handelingen, gesteld met het oog op het conformeren van de vennootschap aan het nieuw WVV, leiden tot ongewenste fiscale gevolgen.

Een aantal bepalingen van het nieuw WVV kunnen u verplichten het bestuur van uw vennootschap te herschikken. Zo zal het niet langer mogelijk zijn om in persoonlijke naam én als vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder in het bestuur van een vennootschap te zetelen. Dit is het verbod op dubbele mandaten. Bovendien moet de vaste vertegenwoordiger van een rechtspersoon-bestuurder een natuurlijke persoon zijn. Voortaan volstaat 1 bestuurder in een NV.

Het is net die noodzaak tot herschikking van het bestuur die kan leiden tot ongewenste fiscale effecten. Vennootschappen met een identiek bestuursorgaan zijn immers steeds verbonden. Een verandering in het bestuur kan dus de verbondenheid van de vennootschap beïnvloeden.

Ter illustratie: een management-of patrimoniumvennootschap is niet verbonden met de groep van vennootschappen waartoe de exploitatievennootschap behoort. Het nieuw WVV leidt ertoe dat de exploitatievennootschap haar bestuur moet herschikken, waardoor de management- of patrimoniumvennootschap plots wel verbonden is met de groep. Hierdoor loopt deze laatste vennootschap het risico haar statuut van kleine vennootschap en de bijhorende fiscale voordelen te verliezen.

Voor fiscale doeleinden moeten de verschillende verbonden vennootschappen immers als een geconsolideerd geheel bekeken worden om na te gaan of een vennootschap groot of klein is. De grootte van de vennootschap bepaalt op haar beurt of van bepaalde fiscale voordelen genoten kan worden. Denk o.m. aan  de mogelijkheid tot het aanleggen van een liquidatiereserve, het toepasselijk tarief van de roerende voorheffing bij uitkering van een dividend, het afschrijvingsritme, het recht op bepaalde aftrekken, …

Wij raden u dus aan om ook de fiscale gevolgen in kaart te brengen vooraleer bepaalde vennootschapsrechtelijke wijzigingen door te voeren.

 

Gepubliceerd op 17/09/2019
Birgit Rassaert, brassaert@deloitte.com

Did you find this useful?