schenken-met-voorbehoud-vruchtgebruik-sinds-1-september-2018

Article

Schenken met voorbehoud van vruchtgebruik sinds 1 september 2018

Wettelijk beschermingsmechanisme voor de langstlevende echtgenoot

Nieuwsbrief Actualiteiten, september 2019

Een echtgenoot heeft, tijdens het huwelijk, een roerend of een onroerend goed geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik. Welke rechten kan een langstlevende echtgenoot laten gelden op deze geschonken goederen?

Sinds de hervorming van het erfrecht in 2018 voorziet het wettelijk erfrecht van de langstlevende echtgenoot niet langer in een erfrechtelijk vruchtgebruik voor de sinds 1 september 2018 geschonken goederen. De langstlevende kon het vruchtgebruik opeisen van de schenkingen, ook al vonden deze plaats voor het huwelijk. Het nieuwe erfrecht heeft, rekening houdend met de vele nieuwe samengestelde gezinnen, deze regeling afgeschaft.

De nieuwe regeling zou bij een overlijden tot onaangename gevolgen kunnen leiden. De inkomsten van de geschonken goederen die de levensstandaard van de echtgenoten mee hebben bepaald vallen namelijk weg. Daarom heeft de wetgever voorzien dat de langstlevende voortaan het recht heeft dat vruchtgebruik ‘voort te zetten’.

Wat betekent dit voor u?
Bij wettelijk toegekend vruchtgebruik zal het vruchtgebruik dat een echtgenoot zich heeft voorbehouden niet eindigen bij diens overlijden maar door de wet overgaan naar de langstlevende echtgenoot, mits voldaan aan een aantal voorwaarden.

Wanneer is er sprake van een wettelijk opvolgend vruchtgebruik? Eerst en vooral moet het gaan om een schenking van na 1 september 2018. De schenking moet bovendien plaatsvinden tijdens het huwelijk en een echtgenoot moet zich het vruchtgebruik hebben voorbehouden. De schenker moet dit vruchtgebruik tot aan het overlijden genoten hebben. Tot slot moet de langstlevende tot de nalatenschap komen en deze aanvaarden.

Het nieuwe erfrecht heeft vele zaken vereenvoudigd, maar deze schenkingen vragen voortaan wat extra denkwerk. Zo moet u zich afvragen of dit wettelijk opvolgend vruchtgebruik wel gewenst is, er geen betere alternatieven zijn en met welke fiscale aandachtspunten u rekening moet houden. Vooruitdenken is hierbij cruciaal.

 

Gepubliceerd op 17/09/2019
Ine Devoet, idevoet@deloitte.com

Did you find this useful?