corona-3-enkele-interessante-maatregelen

Article

Corona III

Enkele interessante maatregelen in aanloop naar het einde van het (boek)jaar

Nieuwsbrief Actualiteiten, september 2020

In aanloop naar het einde van het (boek)jaar brengen we graag een aantal steunmaatregelen in herinnering die naar aanleiding van de coronacrisis werden ingevoerd, maar die aflopen op 31/12/2020.

Investeringsaftrek van 25 %

De éénmalige investeringsaftrek voor ‘kleine vennootschappen’ (*) voor investeringen gerealiseerd tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 wordt verhoogd van 8 % naar 25 %. Let wel: bepaalde investeringen (bijv. in personenwagens) komen hiervoor niet in aanmerking. Ook wordt de overdracht van de eventuele onbenutte aftrek voor de investeringen van 2019 versoepeld.

(*) Om te bepalen of een vennootschap voor fiscale doeleinden als ‘klein’ kwalificeert, moeten eventuele verbonden vennootschappen als een geconsolideerd geheel bekeken worden.

De toepassing van de investeringsaftrek sluit die van de notionele intrestaftrek uit. Naar aanleiding van de hervorming van de vennootschapsbelasting werd het regime van de notionele intrestaftrek zo gewijzigd dat de investeringsaftrek normaliter interessanter is. Dit moet echter geval per geval beoordeeld worden.

100 % aftrekbaarheid van receptiekosten

De aftrekbaarheid van beroepsmatig gedane receptiekosten wordt opgetrokken van 50 naar 100 % voor de uitgaven gedaan tussen 8 juni 2020 en 31 december 2020. Noteer hierbij wel dat de aftrekbaarheid van restaurantkosten (69 %) en relatiegeschenken (50 %) ongewijzigd is gebleven.

De btw op deze kosten is slechts 100 % aftrekbaar indien ze gemaakt worden voor bepaalde evenementen waarvan het publicitair karakter voldoende kan aangetoond worden.

Consumptiecheque

Deze cheque, die enerzijds extra koopkracht moet genereren voor werknemers en anderzijds de sectoren horeca, cultuur en sport moet ondersteunen, kan toegekend worden aan arbeiders, bedienden en bedrijfsleiders voor een maximumbedrag van 300 EUR, op collectieve basis of aan een objectief afgebakende categorie binnen het personeel. Voor de begunstigde is de cheque vrij van belastingen en sociale zekerheid, voor de werkgever is deze integraal aftrekbaar.

Door een wetswijziging die inmiddels werd doorgevoerd kan de consumptiecheque nu ook besteed worden bij lokale kleinhandelaars die langer dan een maand verplicht gesloten zijn geweest en die voldoen aan de criteria van microvennootschappen (zoals bijv. kappers, bloemenwinkels, …).

 

Gepubliceerd op 23/09/2020
Birgit Rassaert, brassaert@deloitte.com

 

Did you find this useful?