overdracht-van-uw-familiebedrijf-de-must-haves

Article

Overdracht van uw familiebedrijf

De must-haves!

Nieuwsbrief Actualiteiten, september 2020

Een familiebedrijf is meer dan een bedrijf, het is een visie, een project, een familie. Het is dan ook essentieel om de overdracht ervan naar de volgende generatie op een adequate manier te begeleiden.

De eerste vraag die zich opdringt is niet zozeer hoe u de aandelen, maar wel alle knowhow, alle rollen, de ziel van uw bedrijf kan doorgeven. Deze principes vinden we niet terug in de schenkingsakte, maar eerder in het proces om tot een familiaal charter te komen.

Dat proces wordt vaak ten onrechte herleid tot het louter redigeren van een tekst. Echter, het is een constructie, waartoe alle betrokken partijen hun steentje dienen bij te dragen. Het laat toe om alle interacties met betrekking tot het beheer van uw bedrijf, de eigendom van uw bedrijf en uw familie te kaderen.

De discussies die zullen bijdragen tot het uiteindelijke charter zijn belangrijk omdat deze plaatsvinden samen met de toekomstige generatie door middel van workshops waarbij de actieve deelname van eenieder de sleutel tot succes vormt.

Wensen niet alle kinderen het familiebedrijf actief verder te zetten? Het charter maakt het mogelijk om dit flexibel in te vullen, waardoor iedereen zijn plaats en rol in uw bedrijf kan vinden.

Gekoppeld aan een aandeelhoudersovereenkomst die de relaties tussen de verschillende aandeelhouders regelt, vnl. met betrekking tot de raad van bestuur, de algemene vergadering en de overdracht van de aandelen, laat de redactie van een charter u ook toe om uw huidige structuur onder de loep te nemen en na te gaan of deze futureproof is. Vaak is de overdracht naar (een deel van) de volgende generatie het ideale momentum om deze structuur in vraag te stellen en kan op een fiscaal gunstige manier een aangepast kader worden gecreëerd.

Uw familiaal charter is opgesteld en uw bedrijf heeft een economische activiteit? In de 3 regio’s bestaat een gunstregime, zodat u de aandelen van uw bedrijf onder bepaalde voorwaarden vrij van schenkbelasting kan overdragen.

Een volledige en optimale overdracht neemt tijd in beslag. Overweegt u deze stap binnen enkele jaren te zetten?
Sta er nu reeds bij stil!

 

Gepubliceerd op 23/09/2020
Ine Devoet, idevoet@deloitte.com

 

Did you find this useful?