mandaten

Article

Verbod op dubbele mandaten in het bestuursorgaan van uw vennootschap

Nieuwsbrief Actualiteiten, mei 2018

Het verwachte nieuwe wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal een verbod op dubbele mandaten invoeren.

Dit verbod impliceert dat het niet langer mogelijk zal zijn voor een natuurlijke persoon om in twee hoedanigheden te zetelen in het bestuursorgaan.

Ter illustratie

Vennootschap K heeft een raad van bestuur die is samengesteld uit 3 bestuurders, waarvan 1 natuurlijk persoon N en 2 rechtspersonen M en L. Het verbod op dubbele mandaten zorgt ervoor dat natuurlijk persoon N niet langer zowel in eigen naam en als vaste vertegenwoordiger van rechtspersoon M of L kan optreden.

Het zal evenmin nog mogelijk zijn dat eenzelfde natuurlijk persoon O zetelt als vaste vertegenwoordiger van zowel vennootschap M als van vennootschap L.

Weet wel dat een belangrijke innovatie van het nieuwe wetboek erin zal bestaan dat er in de toekomst maar 1 bestuurder wordt vereist in de meeste NV’s. De noodzaak om in meerdere hoedanigheden in het bestuursorgaan te zetelen om aan het huidige wettelijk minimum van 2 of 3 bestuurders te voldoen, valt dus weg.

Om van deze versoepeling voor bestuur te kunnen genieten, zullen de meeste NV’s wel een statutenwijziging moeten doorvoeren.

Gepubliceerd op 18/05/2018
Rachida Kasmi, rkasmi@deloitte.com

Did you find this useful?