Analysis

Voorstellen Tax reform: wat wijzigt voor u persoonlijk?

De in het voorjaar aangekondigde Tax Reform wordt uiterlijk eind september op voordracht van de Minister van Financiën geconcretiseerd binnen de schoot van de regering. Een aantal denkpistes werd reeds fragmentarisch in de media belicht en ook de krijtlijnen waarbinnen de discussie gevoerd zal worden raken stillaan bekend. Het onderliggende principe van de voorgestelde hervorming berust op een verlaging van het tarief in de vennootschapsbelasting en een vereenvoudiging van het fiscaal regime tegen een aantal compenserende maatregelen die de begrotingsneutraliteit nastreven. Deze compenserende maatregelen hebben echter ook gevolgen in de personenbelasting. Hoewel de concrete uitwerking van het hervormingsplan uiteraard nog onderhevig kan zijn aan wijzigingen, biedt het ontwerp desalniettemin een gerichte inzage op de mogelijke vorm die de hervorming kan aannemen.

Dividendbelasting

Naast de wijzigingen van het huidige regime van de vennootschapsbelasting zelf, stelt de minister immers voor het tarief van de roerende voorheffing geleidelijk aan te verhogen van 27% naar 28% in 2017, 29% in 2018 en 30% in 2019.

Minimumbezoldiging

Het hervormingsplan bevat tevens een aantal maatregelen natuurlijk personen ervan moet weerhouden hun professionele activiteiten via een juridische entiteit te structureren. Door de verlaging van de vennootschapsbelasting zullen veel zelfstandigen mogelijks geneigd zijn een vennootschap op te richten om te kunnen profiteren van de verlaagde tarieven. Om dat te voorkomen is het de bedoeling bedrijfsleiders te verplichten zichzelf een minimumloon uit te keren dat aan de personenbelasting onderworpen is en waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn.

Meerwaarde belasting op aandelen

Tot slot is er sprake van een meerwaardebelasting op aandelen. Volgens het hervormingsplan is het niet de bedoeling de kleine belegger te viseren die een beperkt aantal aandelen verkoopt maar wel de individuen die een ‘aanmerkelijk belang’ in een bedrijf verkopen aan derden. Hoe groot dat belang moet zijn, werd niet in het hervormingsplan opgenomen.

De volgende stappen

Van zodra het ontwerp finaal is, zal het worden voorgelegd aan de coalitiepartijen in de context van de komende begrotingsonderhandelingen binnen de regering. Het is in deze fase nog onduidelijk of en wanneer een akkoord zal worden bereikt over de hervorming van het huidige vennootschapsbelastingregime.

Lees meer over de effecten van de voorgestelde hervorming in de vennootschapsbelasting.  

Contact

Indien u hierover verdere vragen heeft gelieve uw contactpersoon binnen onze Deloitte kantoren te contacteren of ons te mailen op info@deloitte-fiduciaire.be  
Did you find this useful?