bouwradar

Perspectives

BouwRadar

Efficiënt bedrijfsbeheer

BouwRadar is een dienstverlening van de Confederatie Bouw, ondersteund door Deloitte Fiduciaire, WTCB, FIBS en Agentschap Innoveren & Ondernemen om u naar een optimale werking van uw bedrijf te begeleiden.

Wat biedt BouwRadar?

Uw kmo krijgt een doorlichting op maat waarbij het aspect strategie, personeel en rapportering alsook het financiële luik en het juridische luik worden besproken met een specialist van Deloitte Accountancy, FIBS of WTCB We geven concrete tips en advies, die dan uitgebreid met u worden besproken.

Vergelijk de financiële situatie van uw bedrijf met een doorsnee kmo en een doorsnee bouwbedrijf in Vlaanderen, en toets uw strategie, uw personeelsbeleid, uw mogelijkheden tot rapportering en uw juridische aspecten af bij onze experten.

Bovendien krijgt u 4 u begeleiding in een door u gekozen -bovenvermeld- domein.

Deloitte Accountancy staat in voor de begeleiding op de domeinen strategie, financieel en rapportering voor bedrijven met meer dan 20 medewerkers.

Dit project biedt u een klankbord en geeft u de nodige inzichten om een stap voorwaarts te maken in de professionalisering en groei van uw kmo.

Bovendien is dit advies gratis.


Meer informatie?
http://bouwradar-vcb.be/

Inschrijven? 
Ga naar: www.bouwradar-vcb.be/aanmelding  

Did you find this useful?