algemene-vergaderingen-in-tijden-van-corona-publicatie-volmachtbesluit

News

Algemene vergaderingen in tijden van Corona – Publicatie volmachtbesluit

Covid-19 

Gepubliceerd op 16/04/2020

Op 9 april 2020 werd het volmachtbesluit bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad dat vennootschappen en verenigingen tijdelijk de mogelijkheid biedt om hun jaarvergaderingen op een meer soepelere wijze te organiseren.

De bepalingen van dit KB zijn louter facultatief en hebben een beperkte duurtijd van 1 maart tot 3 mei 2020. Deze duur kan worden verlengd, gelet op de toekomstige impact van de COVID-19 pandemie.

Het KB laat vennootschappen, verenigingen en andere rechtspersonen toe hun algemene vergaderingen uit te stellen of volledig digitaal te organiseren.

Daarnaast voorziet het KB ook dat vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen doorgaan via elektronisch communicatiemiddel of via eenparig schriftelijke besluitvorming.

Did you find this useful?