bankgift-registreren-wanneer-registratiekantoren-gesloten-wegens-corona-maatregelen

News

Hoe een bankgift in Vlaanderen registreren wanneer de registratiekantoren gesloten zijn wegens corona-maatregelen?

COVID-19 

Gepubliceerd op 8/04/2020

Wie een bankgift doet, heeft de keuze om al dan niet schenkbelasting te betalen. Die keuze gebeurt door de bewijsdocumenten van de bankgift wel of niet te laten registreren. Enkel in geval van registratie  zal schenkbelasting verschuldigd zijn. Registratie verloopt via een registratiekantoor dat de bewijsdocumenten van de bankgift zal afstempelen en doorsturen naar de Belastingdienst, die op haar beurt een aanslagbiljet schenkbelasting zal versturen naar de begiftigden.

Indien gekozen wordt voor registratie, is de geschonken geldsom vanaf de registratie (datum vermeld op stempel) definitief uit het vermogen van de schenker en moet hierop geen erfbelasting meer betaald worden, zelfs al overlijdt de schenker daags nadien en zelfs al is de schenkbelasting nog niet effectief betaald.

Zonder registratie geldt een risicotermijn van drie jaar: zo de schenker overlijdt binnen de drie jaar, zal alsnog erfbelasting moeten worden betaald op de geschonken geldsom.

Normaal dient u voor de registratie een origineel exemplaar van de bewijsdocumenten van de bankgift aan te bieden op een registratiekantoor. Deze zijn evenwel gesloten omwille van de opgelegde Corona-maatregelen. Er is daarom in volgend alternatief voorzien:

  • Een scan van de bewijsdocumenten (ondertekend) kan worden gemaild naar het registratiekantoor met de vraag tot registratie ervan en mededeling dat de originelen nog per post worden verstuurd (best aangetekend).
  • Het registratiekantoor registreert dan alvast de scan en bij latere ontvangst van de originelen via post, krijgt dit dezelfde registratiedatum als de geregistreerde scan.
  • Best worden naast de originelen ook nog een kopie daarvan per post mee verstuurd. Die kopie wordt dan afgestempeld teruggestuurd door het registratiekantoor. Zo heeft u bewijs van de registratie.

Nog dit: u kan vrij kiezen tot welk registratiekantoor u zich wendt. De adres- en mailgegevens vindt u hier: www.financien.belgium.be/nl/kantoren; klikken op ‘Zoek ze op in onze Kantorengids’, vervolgens op de link ‘Kantorengids’; daar bij het vak ‘Registratie’ klikken op ‘Registratie van akten’ en ‘Registreren van onderhandse akten (m.u.v. huurcontracten)’ selecteren.

Op vandaag is er nog geen gelijkaardige procedure uitgewerkt voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest. Wij raden u dan ook aan om telefonisch uw registratiekantoor te contacteren. Registratie per post is wel mogelijk.

Did you find this useful?