bedrijfswagen-in-tijden-van-corona

News

De bedrijfswagen in tijden van corona

Covid-19 

Wat moet er gebeuren met een bedrijfswagen indien een medewerker een langere periode van thuis uit werkt dan wel tijdelijk werkloos gesteld wordt?

Gepubliceerd op 16/04/2020

Indien de wagen louter professioneel wordt gebruikt, zal de medewerker deze niet langer nodig hebben en kan u vragen dat hij de bedrijfswagen aflevert op de onderneming.

Indien de wagen privé gebruikt mag worden, dan is de situatie anders bij thuiswerk dan bij tijdelijke werkloosheid. Reden hiervoor is dat de bedrijfswagen een loonbestanddeel is.

Indien een medewerker van thuis uit werkt, dan blijft het recht op de bedrijfswagen bestaan. Als men aan het werk is, bestaat namelijk een verplichting tot betaling van het volledige loon (inclusief wagen). Hetzelfde geldt voor periodes van schorsing met behoud van loon (bv. jaarlijkse vakantie, eerste maand arbeidsongeschiktheid, feestdag, …).

Indien de medewerker voor een langere periode op tijdelijke werkloosheid geplaatst wordt, dan is de situatie anders. In dat geval valt men terug op een werkloosheidsuitkering betaald door de RVA en heeft de werkgever niet langer de plicht om het loon te betalen. In dit geval zou de werkgever dus de bedrijfswagen tijdelijk kunnen terugvorderen. Bijgevolg vervalt ook het belastbare voordeel alle aard voor de medewerker pro rata tijdens deze periode.

Niettemin is een duidelijke carpolicy aangewezen, zodat er geen twijfel kan ontstaan of de medewerker al dan niet recht heeft op de bedrijfswagen tijdens een periode van schorsing. Deze policy is ook belangrijk als bewijsmiddel bij discussie met de fiscus over bijvoorbeeld de voordelen alle aard.

Het is uiteraard mogelijk om op te leggen dat de medewerker tijdens de periode van schorsing zonder loon toch de wagen kan behouden, bijvoorbeeld mits het betalen van een persoonlijke bijdrage.

Het staat de werkgever echter vrij om de medewerker de bedrijfswagen te laten behouden tijdens de periode van werkloosheid. Belangrijk is dat het voordeel alle aard verrekend moet worden op de loonbrieven van de maanden wanneer er terug een gewoonlijke tewerkstelling is.

Did you find this useful?