bepaalde-omstandigheden-verantwoorden-gewijzigde-arbeidstijden

News

Bepaalde omstandigheden verantwoorden gewijzigde arbeidstijden

COVID-19 

Gepubliceerd op 6/04/2020

Omwille van de coronacrisis, versoepelt Toezicht Sociale Wetten (TSW) tijdelijk bepaalde aspecten rond arbeidsduur.

Afwijkingen?

De afwijkingen mogen enkel toegepast worden indien organisatorische maatregelen:

 • Nodig zijn om de directe gevolgen van de pandemie op te vangen:
  • Voorbeeld: een bedrijf in de medische sector dat meer uren moet presteren om de ziekenhuizen te bevoorraden: ja.
  • Voorbeeld: een voedingsbedrijf dat meer wil produceren en bijkomende ploegen met dezelfde medewerkers oplegt tijdens het weekend: neen

OF

 • Rechtstreeks het gevolg zijn van het moeten voldoen aan de opgelegde overheidsmaatregelen:
  • Voorbeeld: een werkgever die omwille van 'social distancing' overschakelt naar ploegenarbeid waardoor medewerkers minder dicht bij elkaar werken: ja (rechtstreeks gevolg).
  • Voorbeeld: een werkgever die overschakelt van directe verkoop naar verkoop via de webshop en daardoor een aangepast uurrooster wil: neen (onrechtstreeks gevolg).

Gevolgen?

Gezien corona door TSW wordt beschouwd als een 'voorgekomen ongeval' zijn volgende versoepelingen aan de orde:

 • De medewerkers mogen buiten het in het arbeidsreglement vastgelegde uurrooster werken.
 • Overuren kunnen zonder beperking gepresteerd worden in het eigen bedrijf. De regels omtrent overloon blijven echter van toepassing. Inhaalrust is bijgevolg niet noodzakelijk.
 • Pauze/rust: er kan afgeweken worden van de gebruikelijke regels (d.w.z. na 6 uur werk pauze, 11 uur rust in elk tijdvak van 24 uur tussen 2 prestaties en 35 uren opeenvolgende rust per week). 
 • Zondagsarbeid (met inhaalrust) en nachtarbeid zijn mogelijks toegelaten.

 Te vervullen formaliteiten?

In deze situaties volstaat de loutere kennisgeving aan TSW (zonder goedkeuring). Zorg wel dat u zekerheid hebt dat uw onderneming binnen het toepassingsgebied valt. Sowieso blijft het aangewezen - omdat het uurrooster een essentieel bestanddeel is van de arbeidsovereenkomst -  om een bijlage aan de arbeidsovereenkomst af te sluiten met de betrokken medewerkers.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wenst u meer informatie op maat van uw bedrijf? Gelieve dan contact op te nemen met:

Valerie Devos
vdevos@deloitte.com

Did you find this useful?