bouwsector-b2g-commercial-finance-b2g-cf

News

Bouwsector en B2G Commercial Finance (B2G CF)

COVID-19 

Bent u actief in de bouwsector als leverancier van de overheid? Moet u bovendien vaak lang wachten op uw centen? Business to Governement Commercial Finance (B2G CF) kan uw liquiditeitspositie aanzienlijk verbeteren!

Gepubliceerd op 15/05/2020

B2G CF biedt u als aannemer een mogelijkheid tot financiering, dit vanaf de gunning van de overheidsopdracht tot de betaling van de facturen. Hierbij stelt een financiële instelling u een financieringslijn ter beschikking. Het bedrag van de financieringslijn is een percentage van de gegunde opdracht en kunt u opnemen van zodra de opdracht effectief is toegekend. Op die manier wordt de opdracht voorgefinancierd en hoeft u geen maanden te wachten op uw centen na oplevering. Opnemen kan overeenkomstig volgend schema:

  • 15 % van het bedrag van de opdracht zodra deze is gegund en zodra het contract ondertekend is;
  • 50 % van het bedrag van de levering of van de vorderingsstaat “niet goedgekeurd” op het moment dat ze uitgevoerd is;
  • 90 % van de factuur.

De financieringsgraad van de gegunde opdracht is dus vrij hoog (tot 90 %!), waardoor u vermijdt  uw beschikbare gelden te moeten mobiliseren. Dit is zeer belangrijk wanneer u geconfronteerd wordt met een lange en/of complexe exploitatiecyclus. Facturen worden gefinancierd tot 90 dagen of meer na de vervaldag. B2G CF laat ook een omzetconcentratie van meer dan 20 % met elk van uw debiteuren toe.

De schuldvorderingen op de overheden worden beheerd door de financiële instelling. Zowel de inning als de invordering worden dus uitbesteed waardoor uw klantenadministratie tot een minimum wordt herleid. Bijkomend beschikt u over de flexibele keuze van de in de financieringslijn op te nemen opdrachten. U kiest dus zelf welke opdrachten u in de financieringslijn integreert en bijgevolg financiert.

In het kader van een optimaal balansmanagement bestaat eveneens de mogelijkheid om de schuldvorderingen uit uw balans te halen. De vorderingen kunnen worden afgeboekt ten opzichte van het betrokken krediet (“netting”) waardoor uw balanstotaal daalt en bijgevolg de solvabiliteitsratio toeneemt.

Staan liquiditeiten onder druk, of komen deze onder druk te staan als gevolg van COVID-19, ga zeker de opportuniteiten na, u aangeboden door B2G CF. 

Did you find this useful?