btw-maatregelen-zelf-nemen-om-cashflow-te-optimaliseren

News

Btw en COVID-19: maatregelen die u zelf kan nemen om uw cashflow te optimaliseren

COVID-19 

Gepubliceerd op 8/04/2020

De btw-administratie heeft al diverse maatregelen voorzien om bedrijven tijdelijk wat meer ademruimte te geven, zoals een uitstel van indiening van btw-aangiften en uitstel van betaling van btw-schulden. Als bedrijf kan u ook zelf enkele acties ondernemen waarmee de btw-positie van uw onderneming, waaronder de btw-cashflow, kan verbeterd worden.

Wij delen graag met u enkele maatregelen die gebruikt kunnen worden om de btw-positie te verbeteren (indien van toepassing)

1.    Vergunning maandelijkse teruggaaf

Zit uw onderneming steeds in een btw-teruggaafpositie of veroorzaakt deze crisis een omzetvermindering waardoor u in een teruggaafpositie belandt? Dan is het opportuun om na te gaan of u aan de voorwaarden voldoet om iedere maand de btw te kunnen terugvragen in plaats van op het einde van ieder kwartaal. Hierdoor kan u tot 3 maanden sneller een terugbetaling van de btw ontvangen.

2.    ET 14.000 vergunning

Koopt u geregeld of sporadisch goederen aan bij leveranciers gevestigd buiten de Europese Unie? Dan kan u via een ET 14.000 vergunning gemakkelijk de betaling van de btw bij de invoer uitstellen tot de indiening van uw periodieke btw-aangifte (geen voorfinanciering). Zonder vergunning dient de btw betaald te worden op het moment van de invoer en kan u deze pas later terugvragen via uw btw-aangifte. Deze vergunning kan kosteloos aangevraagd worden via et14000@minfin.fed.be.

3.    Teruggaaf btw bij oninbare vorderingen

Wordt u geconfronteerd met klanten die hun factureren niet betalen, dan kan u de Belgische btw die u initieel heeft afgedragen op deze verkopen terugvragen onder bepaalde voorwaarden. Het verlies van de schuldvordering moet steeds vaststaan. In geval van faillissement of gerechtelijke organisatie stelt de datum van het vonnis dit verlies vast. In alle andere gevallen zal u steeds moeten kunnen aantonen dat u alle middelen heeft aangewend om uw klant aan te zetten tot betaling. Let op, u dient steeds een verbeterend document uit te reiken aan uw klant voor het terug te vorderen btw-bedrag (behalve in geval van faillissement van uw klant).

4.    Teruggaaf buitenlandse btw

Ondernemingen die buitenlandse btw oplopen op hun aankoopfacturen, kunnen deze btw jaarlijks terugvragen via de VAT Refund procedure uiterlijk tegen 30 september van het
daaropvolgende jaar. U kan uw aanvraag voor 2019 uiteraard al vroeger indienen, maar wist u dat u voor 2020 ook al een teruggaaf voor het eerste kwartaal kunt vragen indien het btw-bedrag meer dan 400 EUR bedraagt?

Hou wel steeds rekening met btw-aftrekbeperkingen die in het buitenland van toepassing kunnen zijn (deze kunnen geconsulteerd worden via volgende link).

5.    Facturatie

Een eenvoudige manier om tijdelijk uw liquiditeitspositie te verbeteren is om zoveel mogelijk te factureren in een latere aangifteperiode, zodat u de btw pas op een later moment moet
afdragen aan de schatkist. Als u bijvoorbeeld op het einde van april factureert, dan kunt u de factuur wellicht beter begin mei uitreiken.

Houd er wel steeds rekening mee dat de factuur uiterlijk moet worden uitgereikt op de vijftiende dag van de maand volgend op die waarin de levering of dienstprestatie is verricht of waarin u een voorafbetaling heeft ontvangen.

 

Onze experten kunnen u steeds bijstaan om al uw vragen omtrent deze maatregelen te beantwoorden en na te gaan welke andere optimalisaties er nog mogelijkheid zijn binnen uw onderneming om de btw-positie te verbeteren.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wenst u meer informatie op maat van uw bedrijf? Gelieve dan contact op te nemen met:

Nike De Bruyn
ndebruyn@deloitte.com

Lore Germonpré
lgermonpre@deloitte.com
 

Did you find this useful?