continuiteit-in-tijden-van-corona

News

Continuïteit in tijden van Corona

Covid-19 

Gepubliceerd op 26/03/2020

Als ondernemer heeft u in deze corona-tijden meer dan genoeg zorgen aan uw hoofd: de omzet staat onder druk maar de vaste kosten blijven lopen. Kan ik mijn leveranciers tijdig betalen? Geraken mijn medewerkers op het werk en is er voldoende zinvol werk voor hen voor wie dit niet lukt? Kan ik mijn voorraad op peil houden? … Kortom, hoe kan ik mijn business draaiende houden.

Uiteraard zijn dit uw hoofdbekommernissen. Maar hiermee samenhangend vraagt ook het vennootschapsrecht uw aandacht.

Immers wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van uw onderneming in het gedrang brengen, moet het bestuur beraadslagen over maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de economische activiteit voor een minimumduur van twaalf maanden te vrijwaren.

In een BV zal mogelijk de alarmprocedure van toepassing zijn omdat het – volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen -niet langer vaststaat dat de onderneming haar schulden zal kunnen blijven voldoen in de eerstvolgende twaalf maanden.

Heb in ieder geval aandacht om bovenstaande zaken voldoende te staven met geschreven stukken (notulen, verslagen, berekeningen,…). Bovenop alle extra kopzorgen moet toch vermeden worden dat u omwille van de ermee samenhangende bestuurdersaansprakelijkheid persoonlijk zou aangesproken worden wegens het niet naleven van de voorgeschreven procedures.

Het nemen van zinvolle maatregelen is in deze hoogst onzekere tijd absoluut geen sinecure. Mogelijk kunnen wij u hierbij input geven. Contacteer ons om hierover van gedachten te wisselen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wenst u meer informatie op maat van uw bedrijf? Gelieve dan contact op te nemen met:

Luc Eberhardt
leberhardt@deloitte.com

Hilde Bossier
hbossier@deloitte.com

 

Did you find this useful?