controle-maatregelen-veiligheid-social-distancing

News

Controle op de maatregelen inzake veiligheid en social distancing

COVID-19 

Gepubliceerd op 6/04/2020

Ook in tijden van covid-19 blijven werknemers verder aan de slag. Tewerkstelling in niet essentiële sectoren is evenwel slechts toegelaten, op voorwaarde dat telewerk wordt georganiseerd voor functies waar dit mogelijk is. Is thuiswerk niet mogelijk, dan dienen de regels inzake social distancing strikt gerespecteerd te worden. Kan de werkgever de naleving hiervan niet garanderen, dan dient de onderneming te sluiten en kan er tijdelijke werkloosheid in het kader van overmacht ingeroepen worden voor het personeel.

Wij wensen u hierbij te signaleren dat door de sociale inspectie en/of politie streng wordt gecontroleerd of u als werkgever alle nodige maatregelen getroffen heeft en voldoende veiligheid op de arbeidsplaats hebt ingebouwd..

De WHO heeft preventieve maatregelen gepubliceerd om de verspreiding van het coronavirus op de werkplek zo goed als mogelijk tegen te gaan.

Het gaat onder meer om maatregelen die betrekking hebben op:

  • het voorzien van propere en hygiënische werkplekken (zoals bureautafels, toetsenborden) door deze regelmatig te ontsmetten;
  • het toepassen van een goede handhygiëne door werknemers door het voorzien van handontsmettingsmiddelen op zichtbare plaatsen;
  • het voorzien van een goede respiratoire hygiëne op de werkplek door het gebruik van papieren zakdoekjes ingeval van hoesten en niezen;
  • het informeren van werknemers dat ze zich met ziektesymptomen zoals hoest en/of koorts beter niet naar de werkplek begeven;
  • het voorzien van thuiswerk;
  • het voorzien van instructies ingeval iemand ziek wordt met een vermoeden van het hebben van het coronavirus.

Via deze link vindt u een checklist waarvan wij u aanraden om deze door te nemen en waar mogelijk/noodzakelijk bijkomende maatregelen te treffen in het kader van social distancing. Ga naar titel 'Welke preventiemaatregelen moet de werkgever nemen?' > Zie checklist preventie COVID-19.

Werkgevers die zich niet aan deze maatregelen houden, riskeren immers zware sancties, zoals een geldboete of de tijdelijke sluiting van de onderneming. De maatregelen waartoe de Nationale Veiligheidsraad heeft beslist zijn van openbare orde en moeten worden nageleefd door iedereen die zich op Belgisch grondgebied bevindt. De politiediensten en de overheden van bestuurlijke politie hebben als opdracht toe te zien op de naleving van de maatregelen van de regering en kunnen uw bedrijf dus aan een controle onderwerpen gedurende de gehele periode waarin de maatregelen van kracht zijn.

Did you find this useful?