covid-19-para-fiscaal-regime-steunmaatregelen

News

(Para)fiscaal regime steunmaatregelen

COVID-19 

Gepubliceerd op 24/04/2020

Hierna vindt u een overzicht van de (para)fiscale behandeling van een aantal COVID-19 maatregelen. Dit overzicht geeft weer of de ontvangen tegemoetkoming onderworpen is aan sociale zekerheidsbijdragen, het voorwerp uitmaakt van een eventuele inhouding bedrijfsvoorheffing (BV) en al dan niet belastbaar is in de personen- (PB) of in de vennootschapsbelasting (Ven B).

  Sociale zekerheids-bijdragen PB Ven B BV
Premie (hinderpremie, premie voor verplichte sluiting, compensatiepremie) NEE NEE (onder voorbehoud van wet) NEE (onder voorbehoud van wet) NEE
Overbruggingsrecht zelfstandigen NEE JA als vervangingsinkomen NVT NEE
Premie water- en energiefactuur NEE NEE (onder voorbehoud van wet) NVT NEE
Tijdelijke werkloosheid (*)        
Werkloosheidsuitkering NEE JA progressief tarief NVT JA bijzonder tarief 26,75 %
Aanvullende vergoeding RVA NEE JA progressief tarief NVT JA bijzonder tarief 26,75 %
Eventuele aanvullende vergoeding door werkgever bovenop uitkering NEE (niet door werknemer en niet door werkgever) JA progressief tarief NVT JA bijzonder tarief 26,75 %

 

(*) Voor wat de fiscale behandeling van de werkloosheidsuitkeringen en eventuele aanvullende vergoedingen ingevolge tijdelijke werkloosheid betreft, werd op 20/04/2020 een circulaire gepubliceerd met FAQ’s (Circulaire 2020/C/57 van 20/04/2020). U kunt deze circulaire hier raadplegen.

Did you find this useful?