covid-19-steunmaatregelen-federaal

News

Federaal

COVID-19 steunmaatregelen

Gepubliceerd op 24/03/2020

Overzicht

Hieronder vindt u een overzicht van de genomen maatregelen op federaal niveau. Wanneer u doorklikt op de link, kan u een PDF raadplegen met meer informatie.

 

Fiscale maatregelen

Btw Update 04/05
Vennootschapsbelasting (VenB), Rechtspersonenbelasting (RPB) 
en Belasting der niet-inwoners-vennootschappen (BNI-ven)
Update 30/04
Personenbelasting (PB) Update 24/04
Bedrijfsvoorheffing (BV) Update 14/04
Regime grensarbeiders Update 23/03
Vereenvoudigde spoedprocedure rulingaanvraag telewerkvergoeding Update 25/03

 

Financïele maatregelen

Federale overheidsopdrachten, betalingsuitstel en garantieregeling Update 22/04


Sociaalrechterlijke maatregelen

Steunmaatregelen voor zelfstandigen Update 14/05
Steunmaatregelen voor werkgevers Update 16/04

 

Algemene informatie met betrekking tot 'Douane en accijnzen' kan u terugvinden op onze website van COVID-19 Indirect Tax. Gezien de complexe materie, verwijzen wij u in geval van vragen graag door naar onze specialist ter zake Niké De Bruyn: ndebruyn@deloitte.com

Heeft u nog vragen? Gelieve dan contact op te nemen met uw Deloitte Accountancy Trusted advisor.

Bovenstaand overzicht beperkt zich tot de federale en regionale steunmaatregelen voor ondernemingen. Initiatieven genomen door lokale overheden (bv. provincies, steden en gemeentes) zijn hier niet in opgenomen.

Did you find this useful?