covid-19-steunmaatregelen-fiscaal

News

Fiscale maatregelen

COVID-19 steunmaatregelen

Gepubliceerd op 24/03/2020

Overzicht

Hieronder vindt u een overzicht van de genomen fiscale maatregelen per soort belasting. Wanneer u doorklikt op de link, kan u een PDF raadplegen met meer informatie.

 

Btw Update 04/05
Bedrijfsvoorheffing (BV) Update 14/04
Vennootschapsbelasting (VenB), Rechtspersonenbelasting (RPB) 
en Belasting der niet-inwoners-vennootschappen (BNI-ven)
Update 30/04
Personenbelasting (PB) Update 24/04
Regime grensarbeiders Update 23/03
Vereenvoudigde spoedprocedure rulingaanvraag telewerkvergoeding Update 25/03
Verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling - Vlaanderen Update 22/04
Onroerende voorheffing - Vlaanderen Update 23/03
Erfbelasting en registratierechten - Vlaanderen Update 16/04
Onroerende voorheffing, City Tax, opschorting LEZ-boetes, 
taxisector, sociale economie, dienstencheques, verkeersbelasting en
belasting op inverkeerstelling - Brussel
Update 04/05

 

Algemene informatie met betrekking tot 'Douane en accijnzen' kan u terugvinden op onze website van COVID-19 Indirect Tax. Gezien de complexe materie, verwijzen wij u in geval van vragen graag door naar onze specialist ter zake Niké De Bruyn: ndebruyn@deloitte.com

Heeft u nog vragen? Gelieve dan contact op te nemen met uw Deloitte Accountancy Trusted advisor.

Bovenstaand overzicht beperkt zich tot de federale en regionale steunmaatregelen voor ondernemingen. Initiatieven genomen door lokale overheden (bv. provincies, steden en gemeentes) zijn hier niet in opgenomen.

Did you find this useful?