covid-19-steunmaatregelen-vlaanderen

News

Vlaanderen

COVID-19 steunmaatregelen

Gepubliceerd op 24/03/2020

Overzicht

Hieronder vindt u een overzicht van de genomen maatregelen op Vlaams niveau. Wanneer u doorklikt op de link, kan u een PDF raadplegen met meer informatie.

Fiscale maatregelen

Verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling Update 22/04
Onroerende voorheffing (OV) Update 23/03
Erfbelasting en registratiebelasting Update 16/04


Financïele maatregelen

Uitbreiding waarborgregeling PMV, waarborg Gigarant, nieuw
achtergestelde lening en winwinlening
Update 14/05


Premies, subsidies en adviesverlening

Hinderpremie, compensatiepremie en versoepeling termijnen VLAIO-subsidies Update 12/05


 

Heeft u nog vragen? Gelieve dan contact op te nemen met uw Deloitte Accountancy Trusted advisor.

Bovenstaand overzicht beperkt zich tot de federale en regionale steunmaatregelen voor ondernemingen. Initiatieven genomen door lokale overheden (bv. provincies, steden en gemeentes) zijn hier niet in opgenomen.

Did you find this useful?