crisiswaarborg-pmvz-hefboom-bestaande-als-niet-bestaande-bancaire-schulden

News

Crisiswaarborg PMV/Z als hefboom voor zowel bestaande bancaire als niet-bancaire schulden

COVID-19 

Gepubliceerd op 23/04/2020

De Vlaamse regering heeft 100 miljoen euro vrijgemaakt om via PMV/Z de huidige waarborgregeling uit te bereiden voor zowel bestaande niet-bancaire als bestaande bancaire schulden. Via de bestaande waarborgregeling kunnen enkel schulden tot maximum 3 maanden worden gewaarborgd.

De waarborg is in het leven geroepen om bedrijven te ondersteunen en maakt het mogelijk om ook voor bestaande niet-bancaire schulden tot 12 maand oud een overbruggingskrediet te krijgen.  Via de regeling kan 75 % van het krediet gewaarborgd worden door de Vlaamse overheid. Zo neemt deze een deel van de risicopositie over. De periode van 12 maanden gaat over de duurtijd van de facturen die via het (gewaarborgde) krediet kunnen worden terugbetaald, niet over de looptijd van het krediet zelf. De looptijd van de financieringsovereenkomst zelf wordt niet beperkt.

Naast de waarborgregeling voor bestaande, niet bancaire schulden kunnen ook bestaande bancaire schulden van bestaande kaskredieten en werkkapitaallijnen die nog niet onder de waarborg werden gebracht gewaarborgd worden voor 50 %.  Als voorwaarde dient de waarborghouder zich schriftelijk te verbinden om deze kredieten gedurende minimum drie maanden te behouden en niet opeisbaar te stellen.

Verbintenissen die voortvloeien uit leasingovereenkomsten of andere verrichtingen en die nog niet onder de waarborg regeling werden gebracht, kunnen ook voor 50 % gewaarborgd worden. Echter dient de verbindende waarborghouder, zich akkoord te vinden met een betalingsuitstel van minimum drie maanden.

De verdere uitwerkingen van het type verbintenissen die onder deze garantie kunnen vallen worden momenteel verder uitgewerkt door de Vlaamse Overheid.  

Bij het aangaan van kredieten zal de bank eerst beroep doen op de maatregelen die de Federale overheid heeft uitgewerkt, om indien nodig, dit verder aan te vullen met de crisiswaarborg van PMV/Z.

Bovenstaande maatregelen dienen als hefboom om bedrijven te ondersteunen in de huidige COVID-19 situatie. Meer dan ooit is het noodzakelijk om vooruit te kijken als bedrijf en aan de slag te gaan met strategische en financiële scenario planning om zo rekening te houden met verschillende mogelijke scenario's. Deze berekening zal aantonen welke bijkomende behoefte aan cash nodig is om herstel mogelijk te maken. 

Hoe kunnen wij u helpen?

Wenst u meer informatie op maat van uw bedrijf? Gelieve dan contact op te nemen met:

Bruno Degrande
bdegrande@deloitte.com

Philippe Artois
partois@deloitte.com

Did you find this useful?