directe-belastingen-suggesties-besparen-liquiditeitspositie-vennootschap-verbeteren

News

Directe belastingen: Suggesties om belastingen te besparen en/of de liquiditeitspositie van de vennootschap te verbeteren

COVID-19 

De overheid heeft ondertussen diverse maatregelen genomen om u tijdelijk meer ademruimte te geven, zoals onder andere het uitstel voor de betaling van de bedrijfsvoorheffing.

Gepubliceerd op 20/04/2020

Op het vlak van directe belastingen kunnen een aantal acties ondernomen worden om de liquiditeitspositie te verbeteren en/of te optimaliseren. Hierna vindt u een aantal suggesties.

1.    Voorafbetalingen

Zit uw vennootschap in een winstpositie, dan is het nu van essentieel belang om – op basis van tussentijdse cijfers – de voorafbetalingen voor het huidige boekjaar te optimaliseren om een goede liquiditeitspositie in de onderneming te handhaven en zo een belastingvermeerdering (6,75%) te vermijden.

In het kader van COVID-19 werd beslist om de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag te verhogen om zo het uitstellen van de voorafbetalingen minder nadelig te maken. Dit is evenwel niet bedoeld voor vennootschappen die dividenden betalen of toekennen tussen 12 maart en 31 december 2020.

2.    Waardevermindering dubieuze debiteuren

Bij aanleg van een waardevermindering voor dubieuze debiteuren moeten een aantal strikte voorwaarden (scherp omschreven verliezen, waarschijnlijke kosten, geboekt op een afzonderlijke rekening, …) vervuld zijn om belastingvrij te zijn. Bovendien moet de waarschijnlijkheid van het verlies op de vordering blijken uit bijzondere omstandigheden die zich tijdens het belastbaar tijdperk hebben voorgedaan en niet uit een louter algemeen risico.

De belastingadministratie heeft reeds bevestigd dat COVID-19 een bijzondere omstandigheid is.

3.    Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Onder bepaalde voorwaarden kunnen werkgevers gedeeltelijk vrijgesteld worden om de verschuldigde bedrijfsvoorheffing (BV) op de lonen van bepaalde werknemers door te storten aan de fiscus. De meest gekende zijn de vrijstelling van doorstorting BV voor overuren en onderzoek & ontwikkeling.

Er moet nagegaan worden of er optimaal gebruik wordt gemaakt van de regimes die op vandaag van toepassing zijn.

4.    Investeringsaftrek

In tijden van crisis wordt niet onmiddellijk gedacht aan investeringen. Echter, gezien de coronacrisis, zien velen zich genoodzaakt tot het investeren in een webshop om alsnog een bepaalde omzet te realiseren. Wist u dat deze investering voor kleine vennootschappen (*) – onder bepaalde voorwaarden – in aanmerking kan komen voor de verhoogde investeringsaftrek van 13,5%?

(*) Om te bepalen of een vennootschap voor fiscale doeleinden als “klein” kwalificeert, moeten eventuele verbonden vennootschappen als een geconsolideerd geheel bekeken worden.

Bijgevolg kan het aangewezen zijn om na te gaan of alle mogelijke investeringsaftrekken optimaal benut worden.

5.    (Hinder)premie

Wie door de coronamaatregelen verplicht moest sluiten, kan een (hinder)premie aanvragen. De voorwaarden en modaliteiten zijn verschillend naargelang het gewest waar de vennootschap gevestigd is.

In principe is elke ontvangen vergoeding belastbaar, tenzij daar expliciet van afgeweken wordt. Een voorontwerp van wet werd goedgekeurd om deze hinderpremie belastingvrij te maken.

 

Onze experten kunnen u steeds bijstaan om alle vragen omtrent deze maatregelen te beantwoorden en na te gaan welke andere optimalisaties er nog mogelijk zijn om de liquiditeitspositie te verbeteren dan wel minder belastingen te betalen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wenst u meer informatie op maat van uw bedrijf? Gelieve dan contact op te nemen met:

Sofie Matthys
smatthys@deloitte.com

Katrien Willoqué
kwilloque@deloitte.com

Did you find this useful?