door-corona-werd-hr-anders-binnen-kmos

News

Door corona werd HR anders binnen kmo’s

COVID-19 

Gepubliceerd op 17/06/2020

Meer dan ooit staan werkgevers en hun organisatie onder druk. Binnen ons kmo-cliënteel zien we een sterk staaltje van zichzelf heruitvinden en herorganiseren, maar vooral ook veel goesting om terug 100 % op te starten. Investeren in (het welzijn van) de medewerkers loont gezien deze een cruciale en bepalende factor zijn voor de prestaties van de kmo, maar ook het monitoren van loonkost is in dit tijdperk noodzakelijk.

Thuiswerk – na verplicht opgelegd, straks het nieuwe normaal?

Thuiswerk werkt wel degelijk als de nodige tools (cybersecurity!) aanwezig zijn. Even belangrijk is een open communicatielijn die vertrouwen geeft. Flexibiliteit in functie van de individuele noden moet bespreekbaar zijn om mits goede afspraken de combinatie werk/kinderen leefbaar te houden, maar ook performant te blijven. De lockdown leerde ons dat niet iedere meeting fysiek moet plaatsvinden. Net als in onze privétijd voelen we niet langer gêne om op ‘videocall’ te drukken voor professionele contacten, maar de uitdaging blijft om mensen geboeid te houden gedurende remote meetings.

We zien graag de introductie van aspecten ‘Agile Working’ in kmo’s. Agile Work is een term uit de IT-sector die gesymboliseerd wordt door korte sprints om sneller heelhuids aan de meet te komen. Project-gedreven organisaties waren reeds hiermee begonnen, maar ook in situaties waarbij collega’s werken op diverse locaties is het bijvoorbeeld nuttig om dagelijks een stand-up te organiseren met het volledige team.

Verborgen talenten leiden tot nieuwe rollen

Medewerkers tonen nieuwe skills. Ongetwijfeld herkent u de volgende profielen: de sociale lijm (die host is van de e-peritief of digitale teamquiz), de creatieveling (die de social media ook in rustige tijden alive & kicking houdt), de planner (die alles coördineert en in goede banen leidt), de vernieuwer (die slimme oplossingen voorstelt om versterkt uit de crisis te komen), … Het (h)erkennen van deze talenten doet zowel de organisatie als de medewerker deugd en zal mogelijks leiden tot de creatie van nieuwe blijvende rollen. Dit ondersteunt de wendbaarheid eigen aan een futureproof organisatie.

Goed leiderschap in alle fases van de crisis

 “Op afstand / in crisistijd staan echte leiders op”. Ondubbelzinnig én tijdig communiceren creëert vertrouwen. Maar ook het continu monitoren van de loonkost vs. ROI is in deze tijden uiteraard van cruciaal belang.

De leidinggevende heeft nodig: een visie, een plan van aanpak om (verschillende generaties) motiverend aan te sturen en een overtuigende communicatiestijl. Regelmatig -met empathie- contact houden met de medewerkers is de boodschap, maar wel met de (financiële) gezondheid van de organisatie als drijfveer.

Het is de rol van de teamverantwoordelijke om op te volgen of medewerkers genoeg zinvol werk op de planning staan hebben en zich comfortabel voelen. (Tijdelijk) terugvallen op essentiële rollen en verantwoordelijkheden en reflecteren of bepaalde taken nu echt wel noodzakelijk zijn, kan zorgen dat uw bedrijf lean & mean uit de crisis komt.

Hier vindt u meer info omtrent de visie van Deloitte op resilient leadership gedurende COVID-19.

Let’s go digital

Voordeel van het telewerken is dat heel wat administratieve papieren processen plots versneld gedigitaliseerd werden. Verschillende apps en digitale toepassingen vinden massaal hun weg naar onze kmo’s en er wordt tijd genomen om het maximum te halen uit de reeds aanwezige systemen. Blijvend resultaat: meer (kwali)tijd om toegevoegde waarde te realiseren en minder papieren frustratie.

Moeilijke situaties creëren unieke leermomenten.

 

Neem gerust contact op indien u een 360° HR-visie wenst voor uw kmo: Talent Dynamics

Did you find this useful?